Toppbild - kontakta

Avd. Byggkonstruktion och -produktion

Martin Nilsson Avdelningschef, universitetslektor
Jan Byfors Professor, adjungerad
Peter Collin Professor
Lennart Elfgren Professor
Mats Emborg Professor
Dan Engström Professor, adjungerad
Arne Ulf Girhammar Professor
Goujing He Professor, gäst
Hans Hedlund Professor, adjungerad
Will Hughes Professor, gäst
Jan-Erik Jonasson Professor
Mikael Möller Professor, adjungerad
Thomas Olofsson Professor
Lars Stehn Professor
Björn Sundström Professor, adjungerad
Björn Täljsten Professor
Milan Veljkovic Professor
Ulf Wickström Professor
Yongming Tu Gästprofessor
Lars Bernspång Universitetslektor
Helena Johnsson Universitetslektor
P M Rogier Jongeling Universitetslektor
Sofia Lidelöw Universitetslektor, bitr
Martin Nilsson Universitetslektor
Ulf T Ohlsson Universitetslektor
Anders Vennström Universitetslektor
Susanne Engström Forskare
Lennart Fransson Forskare
Joergen Jensen Forskare
John Meiling Forskare
Mattias Unosson Forskare
Romuald Rwamamara Forskare
Gabriela Tlustochowicz Forskare
Weizhuo Lu Forskare
Ylva Sardén Forskarassistent
Jörgen Andersson Doktorand
Pedro Andrade Doktorand
Anders Bennitz Doktorand
Alexandra Byström Doktorand
Giuseppe Caprulo Doktorand
Jarkko Erikshammar Doktorand
Peter Fjellström Doktorand
Lucia Olga Garzon Doktorand
Elena Grims Doktorand
Martin Haller Doktorand
Christine Heistermann Doktorand
Tim Heistermann Doktorand
Naveed Iqbai Doktorand
Nicolas Jaquier Doktorand
Gustav Jansson Doktorand
Tim Johansson Doktorand
Johan Larsson Doktorand
Martin Lennartsson Doktorand
Erika Levander Doktorand
Robert Lundkvist Doktorand
Håkan Norberg Doktorand
Gustav Nordström Doktorand
Ida Näslund Doktorand
Johan Ojanen Doktorand
Anton Olason Doktorand
Ekaterina Osipova Doktorand
Tamas Racz Doktorand
Natalia Sabourova Doktorand
Joakim Sandström Doktorand
Jutta Schade Doktorand
Henrik Szentes Doktorand
Erik Söderholm Doktorand
Peter Wallström Doktorand
Victoria Bonath Forskningsingenjör
Erika Nyman Jonsson Forskningsingenjör
Henrik Bäckström Forskningsing 1:e
Marouene Limam Forskningsing 1:e
Jonny Nilimaa Forskningsing 1:e
Katalin Orosz Forskningsing 1:e
Mattias Unosson Forskningsing 1:e
Peter Simonsson Forskningsing 1:e
   
Anders Björnfot Adj. adjunkt
Matilda Höök Adj. universitetsadjunkt
Ronnie Lindberg Adj. universitetsadjunkt
Gabriel Sas Adj. universitetsadjunkt
Martin Gillie Gästlärare
Vladimir Ronin Gästlärare
Asif Usani Gästlärare
   
Katalin Orosz Forskningsing 1:e
   
Lena Goldkuhl Projektkoordinator
Per Nilsson Projektledare
   
Carina Hannu Projektekonom
Mikael Norberg Projektekonom
Tarja Tervonen Projektekonom

Complab

Lars Åström Chef Complab
   
Georg Danielsson Forskningsing 1:e
Thomas Forsberg Forskningsingenjör
Hans-Olov Johansson Forskningsingenjör
Roger Lindfors Forskningsingenjör
Mats Petersson Forskningsingenjör
Ulf Stenman Tekniker
   
Tarja Tervonen Projektekonom