Lic.seminarium Anders Hösthagen, Konstruktionsteknik

10 okt. 2017, 10:00 - 11:00
Luleå, F1031

Thermal Crack Risk Estimations and Material Properties of Young Concrete

Anders Hösthagen

Hösthagen, Anders - Doktorand

Organisation: Konstruktionsteknik, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser