Professor Emeritus Ove Stephansson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Minnesord Professor Emeritus Ove Stephansson

Publicerad: 26 mars 2020

Professor Emeritus Ove Stephansson, Berlin, gick bort den 19:e februari 2020 i en ålder av 82 år. Närmast sörjande är hustrun Almut och barnen Samuel och Naemi samt hustru och barn från tidigare äktenskap.

Ove Stephansson hade en lång internationell karriär som ledande forskare inom ämnesområdena strukturgeologi och bergmekanik. Ove började sin vetenskapliga bana 1963 som forskarassistent vid Hans Rambergs Tektoniska laboratorium vid Uppsala universitet. Det var här hans livslånga intresse för tektonik och bergspänningar grundades och som manifesterades i en rad vetenskapliga volymer, idag standardverk inom bergmekanik, men även i populärvetenskapliga böcker såsom ”Sveriges vandring på jorden”.

Ove utsågs 1974 till den första professorn i bergmekanik vid det då nyligen etablerade Luleå Tekniska Universitet, LuTU, och tog sig an uppdraget med stor entusiasm, medveten som han var om universitetets viktiga roll i Norrbottens gruvdistrikt. Ove utrustade snabbt sin institution med avancerad bergmekanisk provtagningsutrustning och gjorde även stora insatser för att dra till sig begåvade utländska studenter till universitetet. Därmed lyckades han fullt ut att sätta Luleå universitet på kartan inom det geovetenskapliga ämnesområdet. Ove var under denna period, 1974-1991, handledare åt ca 15 doktorander. På fritiden, där han var lika aktiv som i sitt arbete, ägnade sig Ove åt såväl utförsåkning som issegling på Bottenvikens isar, i svindlande farter.

1991 utsågs Ove till professor i ingenjörsgeologi vid KTH. Under tjänstgöringen vid detta lärosäte handledde han ytterligare 12 doktorander, många av dessa liksom Luleåstudenterna har nu tunga roller inom industrin och akademin.

Vid tiden för sin pensionering passade Ove på att starta en ny karriär. Han utsågs till gästprofessor vid TU Berlin och lite senare till gästprofessor vid GFZ i Potsdam, där han förblev verksam i mer än 20 år. Dessutom hann Ove även utföra uppdrag genom sitt eget konsultbolag.

Som synnerligen aktiv medlem inom ISRM (International Society of Rock Mechanics) hade Ove Stephansson ett stort inflytande på det internationella planet inom en rad bergmekaniska ämneskomplex, alltifrån analys av enskilda mikrosprickor i berggrunden till global tektonik och, inte minst, modellering av bergmekaniska processer. Med denna kunskapsbas i ryggen kom han att få en tung roll i granskningen av Svensk Kärnbränslehanterings arbete för att planera och konstruera ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle.

Ove var med sin enastående kombination av positivism, humor, vänlighet och lärdom en brilliant forskningshandledare, mötesledare och föredragshållare. Han var mannen som sannolikt hade kunnat få stående ovationer om han så hade läst upp telefonkatalogen från pärm till pärm. Vi som haft förmånen att få arbeta och umgås med Ove Stephansson under många år känner djup sorg och saknad inför det faktum att vi förlorat en kär vän och en framstående forskare inom vårt vetenskapsområde.

Daniel Ask, Maria Ask, Christer Ljunggren, Göran Nilsson, Jonny Rutqvist