Hoppa till innehållet
Moln. Bildkälla: Wikimedia Commons

Bioteknik för minskade utsläpp

Publicerad: 9 maj 2022

I en ny publikation granskar forskare från Luleå tekniska universitet nya och gröna metoder för att fånga upp koldioxid (CO2) från industriella utsläpp för att bekämpa klimatförändringarna. För detta ändamål använder de ett enzym som kallas kolsyraanhydras.

Karbanhydras är ett enzym som först upptäcktes på 1930-talet i röda blodkroppar hos ryggradsdjur. Enzymet spelar en viktig roll för andningen genom att påverka hur CO2 transporteras i blod. Under de senaste åren har detta enzym testats som ett verktyg för att fånga upp CO2 från atmosfären eller från industriella utsläpp. Enzymet accelererar den process som redan sker naturligt men i långsam takt.

– Denna teknik för att fånga in och lagra CO2 kommer att få en enorm tillväxt de kommande åren, förutspår Paul Christakopoulos, professor och ämnesföreträdare för forskargruppen inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

CO2 i gasform löser sig i en flytande lösning och omvandlas sedan till kolsyra eller bikarbonat. På så sätt absorberas koldioxid i vätskan och finns inte längre tillgänglig i atmosfären.

– Genom att använda bioteknik, som exempelvis enzymer och mikroorganismer, för att fånga upp och omvandla CO2 till biobaserade kemikalier eller biobränslen kan vi skapa ett koldioxidneutralt kretslopp och alternativ till fossilbaserade produkter. CO2 fångas upp, omvandlas till produkter som under sin produktion och användning släpper tillbaka CO2 till atmosfären. Sedan kan det fångas in igen och återanvändas vilket sluter kolkretsloppet, säger Io Antonopoulou, biträdande lektor och forskare inom biokemisk processteknik vid universitetet.

Med andra liknande metoder kan man lagra CO2 permanent.

Io Antonopoulou

Io Antonopoulou, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493453
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ulrika Rova

Ulrika Rova, Professor

Telefon: 0920-491315
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Paul Christakopoulos

Paul Christakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492510
Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ayanne De Oliveira Maciel

Ayanne De Oliveira Maciel, Doktorand

Organisation: Biokemisk processteknik, Kemiteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser