Pär weihed

I media: Pär Weihed om ett nytt stort forskningscenter i Luleå

Publicerad: 3 april 2012

Ett jättelikt europeiskt forskningscenter i Luleå med inriktning mot råvaror och mineral och med hela 500 anställda.

Ett europeiskt nätverk för att lösa problemet med resurser andra råvaror än energi

Tips: ERA-MIN´s webbsidor är på franska. Använd webbläsaren Google Chrome så översätts texten till Svenska

Kontakt

Relaterat