Inbjudan till redovisningar samhällsbyggnadsprojektet 2017

17 aug. 2017, 13:00 - 14:30
Luleå, E632
Publicerad: 10 augusti 2017

I tre veckor har gymnasieungdomar feriearbetat med ett samhällsbyggnadsprojekt. Uppgiften har varit att gestalta ett stadsdelscentrum med tillhörande bostäder på Kronan i Luleå. Deras koncept har varit "Smart City" inspirerat med framtiden i fokus.

Ett samarbete mellan Luleå kommun, KIA (Kompetensförsörjning i anläggningsbranschen) och Luleå tekniska universitet.

Maria Schinkler

Schinkler, Maria - Projektledare, Föräldraledig

Organisation: Studentservice, VSS Studentservice, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493486
Rum: C923 - Luleå»