Lundbohmdagen 2012

Årets Lundbohmdag bjöd på många trevliga möten, experiment och föreläsningar inom miljö- och processteknik.

75 gymnasielever från hela länet fick en heldag med kemi, metallurgi och mineral på programmet som bl.a innefattade:

  • Möten med studenter
  • Rundvadring på Campus
  • Möten med Fadderföretag
  • Möten med forskare
  • Experiment av olika slag

Plus lunch och tilltugg samt en del annat smått och gott. Detta var fjärde året som Lundbohmdagen arrangerades på LTU och några korta föredrag hölls:

  • Från forntidspapper till framtidsdiesel via LTU - mitt yrkesval: Anna-Lena Eriksson, Forskningsingenjör, SunPine AB
  • Design för hållbar utveckling: Bo Björkman, Professor, Processmetallurgi
  • Framtidsjobben! Johan Hedin, Solander Science Park

-"Det var en mycket upplysande dag, som gav en bra insikt i hur det är att plugga på IMP. Dagen gav också bra information om universiteter och hur det är att vara student. Det var positivit att få höra företagens syn på programmet och varför de behöver IMP studenter" sa en elev som deltog under torsdagen.

Framtida utmaningar kräver nya civilingenjörer

En av de största utmaningarna vi står inför är omställningen till ett hållbart samhälle. För att denna omställning ska vara möjlig krävs nya och mer effektiva sätt för miljövänlig framställning av de produkter som samhället efterfrågar.

-"Tillgången på kvalificerade unga ingenjörer med relevanta processkunskaper blir därmed en nyckelfråga för samhället i stort och för näringslivet i synnerhet", säger Pär Semberg, forskningsingenjör på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser.

Arrangör: Programmet Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik

Fakta: Hjalmar Lundbohm

Hjalmar_Lundbohm-Kirunas-Grundare.jpg

Disponent Johan Olof Hjalmar Lundbohm, född 25 april 1855 i Ödeborgs socken i Älvsborgs län, död den 4 april 1926, var en svensk geolog, kemist, företagsledare, mecenat och konstkännare. Han var LKAB:s förste disponent i Kiruna och anses i det närmaste ha grundat staden. (Källa: Wikipedia)

Bilder från Lundbohmdagen

Lundbohmdagen-2012-Industriell-Miljo-Processteknik-Registrering.jpg
Registrering med tilltugg
Lundbohmdagen-2012-Industriell-Miljo-Processteknik-Bo-Bjorkman-01.jpg
Professor Bo Björkman - Industriell miljö- och processteknik - höll öppningstalet
Lundbohmdagen-2012-Industriell-Miljo-Processteknik-Fadderforetag.jpg
Mingel med fadderföretag
Lundbohmdagen-2012-Bertil-Palsson.jpg
Universitetslektor Bertil Pålsson demonstrerar flytande mineral
Lundbohmdagen-2012_Flytande-Mineral.jpg
Flytande mineral - En snabb lektion i tillämpad kemi.
Lundbohmdagen-2012-Industriell-Miljo-Processteknik_Metallurgi-01.jpg
Kemi och metallurgi
Lundbohmdagen-2012-Industriell-Miljo-Processteknik-01.jpg
Hett stål
Lundbohmdagen-Meeting.jpg
Avspända möten mellan gymnasieelever, studenter och företag.
Lundbohmdagen-2012_Forelasning.jpg
En välbesökt Lundbohmdag!
Jernkontoret.jpg Lundbohmdagen-2012-Fadderforetag_Event.jpg
Några av Fadderföretagen och sponsorerna var på plats med personal.

Sponsorer

Huvudsponsor för Lundbohmdagen är Jernkontoret.
Övriga sponsorer: Boliden, Solander Science Park, Billerud, SSAB, LKAB, Swerea | Mefos, Smurfit Kappa och SCA.

Utbildningsprogrammet

Kontakt