Hoppa till innehållet

Malmgeologisk forskare prisas

Publicerad: 8 november 2011

Pär Weihed, professor vid LTU och Sveriges ende professor i Malmgeologi tilldelas Nordeas Vetenskapliga pris 2011.
- Det känns fantastiskt roligt och som ett erkännande för mineral- och gruvforskningen i Sverige, sade Pär Weihed.

Vid lunchttid på onsdagen fick Pär Weihed ta emot Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris på 100 000 kronor. Priset får han för sin malmgeologiska forskning vid Luleå tekniska universitet som syftar till att utveckla bättre malmletningsmetoder.

- Jag kommer just från Bryssel och där är det ett enormt fokus på råvaror och mineraler och jag tror att det vi ser i vår landsände i dag när det gäller mineraler och gruvbrytning bara är början på något större, sade Pär Weihed.

     “Om man förstår hur malmer
             bildas är det

      lättare att hitta nya”


David Jones, chef för Nordeakontoret i Luleå delade ut priset och läste upp motiveringen till priset : "Professor Pär Weihed vid Luleå tekniska universitet är Sveriges ende professor i malmgeologi. Malmgeologisk forskning syftar till att utveckla metoder för att hitta nya malmer, och är viktig för gruvindustrin. Med devisen att "om man förstår hur malmer bildas är det lättare att hitta nya" har Pär Weihed vidareutvecklat traditionell beskrivning av malmförekomster. "

"Han har också slagit in på nya vägar i det stora 4D- projektet där han med avancerade mätningar och analysmetoder först tar fram en tredimensionell bild av bergrund och malmer som han därefter kompletterar med en fjärde dimension, tiden. Pär Weihed är en internationell mycket välkänd forskare vid Luleå tekniska universitet, och han arbetar på ett övergripande plan för hela gruvforskningen på det nationella planet och i EU-sammanhang."

- Nya metoder behövs för oss i Norrbotten som är beroende av malmbrytningen. Men inte bara för norrbottningar utan även för resten av världens gruvindustri, menade David Jones.

Pär Weiheds arbete har resulterat i en unik modell som beskriver berggrunden i fyra dimensioner, där den fjärde dimensionen utgörs av tiden. I samband med prisutdelningen demonstrerade Pär Weihed sin för Europa unika 4D-modell och betydelsen av att förstå berggrundens utveckling under miljarder av år vid letandet av nya malmfyndigheter.

- Den här modellen underlättar att hitta nya stora fyndigheter utan kostsamma djupa borrhål.  Det är bara att inse vilken potential vi har här i Norrbotten och att det vi ser nu bara är början på en fantastiskt spännande tid, sade Pär Weihed.

Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris delas årligen ut till forskare vid Luleå tekniska universitet och syftar till att främja vetenskaplig forskning som utvecklar Norrlands näringsliv.

Vid universitetets akademiska högtidsceremoni den 12 november sker en officiell priscermoni.

Kontakt

Kontorschef David Jones, Nordea
david.jones@nordea.se
0920-36 717

Taggar