Hoppa till innehållet
LTU_miguel_innovation_day_17.JPG
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mapping Multi-Disciplinary Research - Workshop inom Attraktivt samhällsbyggande

Publicerad: 19 november 2013

Ett tjugotal forskare som representerar olika forskningsområden möttes i den andra workshopen inom Attraktivt samhällsbyggande fredagen den 15 november. Syftet var att identifiera gemensamma forskningsfrågor där olika kompetenser kan kombineras i transdisciplinära projekt inom området.

Huvudaktiviteten under workshopen handlade om Mapping Transdiciplinary Research (utvecklad av Kevin Lynch), som är en metod för stadsplanerare att hitta andra personer med kompetenser de söker för att utveckla planeringen. Mappingen presenterades och leddas av Ram Pasupuleti, forskare inom arkitektur.

Metoden går ut på att deltagarna med skisser och nyckelord beskriver sin expertis och erfarenhet av tidigare forskning eller pågående forskningsprojekt på ett stort pappersark med en grön penna. Med röd penna beskrivs på samma papper behoven för att utveckla den forskningen. Därefter är det utställning av samtliga bidrag och deltagarna identifierar var den enes expertis fyller en annans behov. Bilderna visar utställning och match-making från workshopen.  När gemensamma intressen hade identifierats bildades grupper av deltagarna för diskussion om gemensamma forskningsfrågor.

Under workshopen beskrevs hur projekt som identifierades vid första workshopen vidareutvecklats, det behandlades även finansieringsstöd för nya projekt, doktorandkurser och plan för fortsatt arbete.

Mingelbilder - "Mapping interdisciplinary research". Foto: Peter Olofsson / Text: Mia Tossavainen