Minikurs: Fatta eld
Praktiska övningar inom brandteknik. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Minikurs: Fatta eld

Publicerad: 27 mars 2012

Ett 20-tal gymnasieelever från hela Sverige besökte idag LTU och Räddningstjänstens övningsområde på Hertsön i Luleå.

Under eftermiddagen demonstrerade studenter på brandingenjörsprogrammet tillsammans med Räddningstjänstens personal utrustning och teknik för brandsläckning. Lite teori fanns också på dagordningen.

Brandexpert
Eleverna testade att hantera en brandslang

Brandingenjörsprogrammet ges bara på 2 orter i Sverige så den geografiska blandningen bland studenterna ger en speciell samhörighet, intygade representanter från studentföreningen BRINN.

- Detta var mycket mycket givande, sa en elev från Stockholm när hon sammanfattade dagen.

Civilingenjörer inom brandteknik har en bred kompetens som ger dem många tänkbara arbetsgivare och arbetsuppgifter. Ett 20-tal från varje årskull brukar läsa det extra år som krävs för att arbeta operativt inom räddningstjänsten som t.ex insatsledare vid bränder eller olyckor. Andra väljer privata arbetsgivare inom t.ex projektering.

Utbildningsprogrammet

BRINN

BRINN är en intresseförening för brandingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet.

Taggar