Hoppa till innehållet
1st Deputy Minister of Higher Education and Scientific Research Dr Salam H. Khoshnaw. Foto: Mohammed Emad

Ministerbesök från Irak

Publicerad: 25 maj 2012

LTU besöktes under torsdag och fredag (24 och 25 maj) av företrädare för ministeriet för högre utbildning och forskning i Irak.

1st Deputy Minister of Higher Education and Scientific Research Dr Salam H. Khoshnaw och Dr Batool Almousawi, kulturattaché vid Iraks ambassad i Stockholm besökte under torsdag och fredag den 24 och 25 maj LTU med syfte att stärka de redan nära banden mellan Irak och LTU. Ministern fick information om LTU och institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser av prefekt Ulla Grönlund.

En viktig del av besöket på LTU var att träffa och samtala med de forskarstuderande som är verksamma på LTU. I dagsläget är det totalt 15 personer spridda på flera institutioner. Samordnare för de forskarstuderande är professor Nadhir Al-Ansari, som även medverkade under besöket. Alla forskarstuderande var mycket glada och tacksamma för att de fått stipendium från Irak för att kunna bedriva forskarstudier på LTU. Man uttryckte stor tillfredsställelse och tacksamhet till LTU och dess företrädare för att denna möjlighet finns.

Möjligheten att utöka dagens samarbete och möjligen anta fler forskarstuderanden inom olika områden diskuterades. Ministern besökte ett flertal laboratorier för att få en uppfattning om forskningsmöjligheterna på LTU. Ministern uttryckte stor tillfredsställelse över de goda relationer som finns mellan Irak och LTU och önskade ett utökat utbyte i framtiden. Kulturattaché Dr Batool Almousawi uttryckte också sin stora uppskattning för det arbete som görs på LTU och gladdes åt att ministerbesöket varit möjligt att genomföra med kort varsel.

LTU-Iraq-2012_300dpi_24x24cm.jpg
Foto: Mohammed Emad

Kontakt LTU

Tidigare artiklar

Ministry of Higher Education and Research in Iraq