Hoppa till innehållet
Uday Kumar och Ramin Karim
Uday Kumar och Ramin Karim, båda professorer i drift och underhåll vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

AI Factory – nytt för gruvbranschen

Publicerad: 30 mars 2021

LKAB och Boliden ingår i ett nytt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och gruvbranschen. Målet är att nå en produktion med så lite störningar som möjligt.
– Utifrån forskning och innovation har vi utvecklat ett generellt koncept för användning av nya teknologier på en digital plattform som vi kallar AI Factory. Fler doktorander och forskare blir nu engagerade, säger Ramin Karim, professor i underhållsteknik.

Efter ett framgångsrikt samarbete mellan Luleå tekniska universitet och företag i järnvägsbranschen har ytterligare ett projekt startat, ett samarbete mellan universitetet och gruvbranschen: AI Factory for Mining, AIFM.
– Vi är hedrade över att vi har fått förtroendet att anpassa AI Factory för gruvbranschen. Projektet finansieras med medel från Vinnova , Boliden och LKAB, säger Ramin Karim, professor i underhållsteknik och verksamhetsledare.

Underlättar beslut

Grundtanken är att den universella delen i AI Factory går att specialanpassa för flera branscher, utifrån deras olika behov.
– Vi vill stimulera, eller accelerera, digitalisering av olika arbetsprocesser inom gruvindustrin genom att gemensamt dela data och öka användningen av AI-teknologin för att uppnå ökad hållbarhet, driftsäkerhet och kapacitet. Vårt forskarteam kommer att arbeta med utvecklingen av en digital AI-fabrik, som möjliggör autonom drift och underhåll inom gruvbranschen, säger Ramin Karim.

AI-fabriken ska användas för att underlätta faktabaserade, datadrivna beslut. Målet är att processen ska bli en automatiserad och självkörande, för analys och stöd till beslut för drift och underhåll.
– Vi vill nå en hållbarhet och cirkulär ekonomi i anläggningsförvaltningen, säger Ramin Karim.

Fler bjuds in

AI Factory handlar också om att utveckla nya teknologier som kan användas på bästa sätt i verksamheten.
– Vi arbetar med planering, bästa tekniska lösningar och tillämpning, alltså helheten. I projekten använder vi vår 15-åriga forskning inom drift och underhåll här på Luleå tekniska universitet. Nu producerar vi lösningar, säger Ramin Karim.
Vad det gäller gruvbranschen ska fler företag bjudas in, både gruvföretag och de som levererar utrustning och material till dem.
– För gruvornas del handlar det om fasta och mobila anläggningar, som bandtrasporter och fordon. Redan i dag har vi ett samarbete med en gruva i Indien där vi samlar data om fordon. De ingår inte i det här projektet, men vi hoppas kunna ta med dem när vi vidgar det, säger Ramin Karim. 

Minskad energiförbrukning

AIFM ska bidra till att utveckla den digitala omvandlingen av olika processer i gruvor. Det underlättar användningen av nya teknologier. Det i sin tur leder till ökad driftsäkerhet, ökad produktivitet och minskad energiförbrukning.
– Den kunskap som byggs upp kommer att vara till stor nytta för svenska och internationella gruvor, säger Uday Kumar, professor i drift och underhåll, som har jobbat och forskat inom driftsäkerhet relaterad till gruvindustrin.
Han ingår i Advisory Board for Emerging Technology för världens största järnmalmproducent Vale.
– Uday är även bergsingenjör och har bra kunskap och kompetens inom området. Han har dessutom ett stort internationellt nätverk som är bra att ha i projektet, säger Ramin Karim.
Redan i dag finns planer på att starta nya projekt med samma grundkoncept inom andra branscher.
 

I media

Taggar