Hoppa till innehållet
Ramin Karim
Ramin Karim. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

AIF-projektet för industrin med på IVA:s 100-lista 2021

Publicerad: 26 maj 2021

Forskningsprojektet AI Factory, AIF, har av Kungliga ingenjörsakademien, IVA, utsetts till IVA:s 100-lista 2021. Syftet är att visa på forskare och forskarteam som vill nå ökade kontakter med företag och det omgivande samhället.
– Det här är både roligt och hedrande. Det visar på den industriella nyttan av vår forskning, säger Ramin Karim, professor, vid Luleå tekniska universitet.

Han vill samtidigt tacka forskningsteamet för ovärderligt engagemang. 
– Utnämningen blir en dörröppnare och underlättar när vi kommunicerar vårt budskap och vårt koncept, säger Ramin Karim, forskningsledare och professor i drift- och underhållsteknik.

Det började med AI Factory Railway, AIFR. Nu har konceptet börjat användas även för gruvindustrin AI Factory Mining, där LKAB och Boliden ingår.
– Tanken är att AI Factory ska kunna användas inom olika industribranscher, säger Ramin Karim.
I AIFR har stora och mindre aktörer inom järnvägsbranschen samverkat med varandra och forskningen.Utmaningen är att planera underhållet, så att inte plötsliga skador och störningar uppstår.
– Vi undersöker vilka intervall som är ultimata för underhållet. Syftet är att tidtabellerna ska hålla och att det inte ska bli störningar i tågtrafiken, säger Ramin Karim.

Hållbar beredskap

Målet är att stödja och stimulera digitalisering av olika arbetsprocesser inom industrin genom att gemensamt dela data och öka användningen av AI-teknologin för att uppnå ökad hållbarhet, driftsäkerhet och kapacitet. Forskarteamet inom AIF arbetar med utvecklingen av en digital AI-fabrik där data från de olika intressenterna kan samlas för snabb bearbetning, som ger svar på olika typer av frågeställningar.

Inriktningen för IVA:s 100-lista 2021 är tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle. Bland de områden som forskningen ska vara tillämpar på vid årets utnämning ingår bland annat infrastruktur och affärsutveckling.
– Det stämmer bra med AIF. I exemplet AI factory Railway arbetar vi nära aktörer inom järnvägsbranschen och utvecklar arbetet med underhåll av såväl fordon som infrastruktur. Det handlar bland annat om samverkan mellan aktörerna, men också om att utveckla en digital lösning, AI-motorn, som de medverkande kan använda. Vi ska även utveckla även utveckla färdplan för digital omvandling av industriella processer.

Fler forskare

Att konceptet AIF nu tagits med bland de 100 forskningsprojekt som IVA utsett som betydelsefulla, betyder att förutsättningarna att samverka med fler branscher ökar.
– Vi diskuterar redan med fler aktörer om det här konceptet och flera har anmält intresse. Vi vill utveckla konceptet med ännu fler industrier och den här utnämningen betyder mycket, säger Ramin Karim.
Nu räknar han dessutom med att rekrytera fler forskare till projektet.

 

 

Ramin Karim

Ramin Karim, Professor

Telefon: 0920-492344
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser