Skip to content
Figure: Jan Rosenkranz and Abdul Mwanga studying drill core samples for grindability tests
Figure: Jan Rosenkranz and Abdul Mwanga studying drill core samples for grindability tests View original picture , opens in new tab/window

Mineralteknik har utvecklat ett småskaligt malbarhetstest - Geometallurgical Comminution Test (GCT)

Published: 28 September 2020

En småskalig testmetod har utvecklats baserade på kraven i geometallurgiska studier om malmvariabilitet och tillgängliga provmängder. Testet kräver endast 220 g provmaterial och kan genomföras inom 2,5–3 h.

Testresultat utvärderas med hjälp av en modifierad Bond-ekvation tillsammans med en linjär korrelationsfaktor. Test- och utvärderingsmetoden har validerats mot flera malmtyper som visar att den är exakt och kapabel att reproducera ett arbetsindex. Den föreslagna utvärderingsmetoden för att beräkna Bond-arbetsindexet från GCT-arbetsindexet har framgångsrikt använts i olika geometallurgiska studier samt forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för nationella program och EU-program.

Jan Rosenkranz

Jan Rosenkranz, Professor and Head of Subject

Phone: +46 (0)920 492183
Organisation: Mineral Processing, Minerals and Metallurgical Engineering, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering