Hoppa till innehållet

Avfall Sveriges stipendium för bästa examensarbete 2021

Publicerad: 4 juni 2021

Jasmine Nordenström, som studerat till civilingenjör i naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet, har tillsammans med två andra studenter blivit tilldelad Avfall Sveriges stipendium för bästa examensarbete 2021.

– Det är självklart otroligt smickrande att få ett erkännande från en så betydande branschorganisation som Avfall Sverige. Jag uppmuntrar verkligen studenter att gå vidare med sina egna idéer då det blir ett bättre examensarbete om man skriver om ett ämne som man känner ett personligt engagemang för, säger Jasmine Nordenström.

Jasmines examensarbete handlade om den högaktuella tekniken för infångning och lagring av koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage). CCS-tekniken anses mycket viktig att utveckla och implementera för att bromsa klimatförändringen, enligt exempelvis FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), EU, och den svenska regeringen. Idag arbetar Jasmine som projektingenjör hos Blucarbon Solutions i Stockholm med just CCS-frågor.

– Tack vare mitt examensarbete arbetar jag idag med Carbon Capture and Storage (CCS) på heltid i ett litet nystartat företag. Vi hjälper verksamma inom kraftvärme, cementindustrin, pappers- och massabruk samt raffinaderier att utreda möjligheten att integrera koldioxidavskiljning vid deras befintliga produktionsprocess. Det här är mitt drömjobb och jag ser framemot att få vara med och utveckla företaget och sätta Sverige på kartan för fullskaliga CCS-projekt, säger Jasmine Nordenström.

Juryns motivering

Koldioxidavskiljning har den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i debatten om hur vi ska minska våra koldioxidutsläpp. Den tekniska mognadsgraden och förmågan att integrera avskiljningen i nuvarande processer är avgörande för att fullskaliga anläggningar med koldioxidavskiljning ska kunna tas i drift innan 2045, då Sverige har som målsättning att uppnå koldioxidneutralitet. Detta examensarbete undersöker möjligheten att integrera koldioxidavskiljning vid Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg genom att studera olika avskiljningstekniker och jämföra dessa med avseende på energiåtgång, miljöpåverkan samt ekonomiska fördelar och nackdelar kopplade till minskade koldioxidutsläpp och minskad energiproduktion.

Handledare och examinator för examensarbetet var Anders Lagerkvist, professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet. Extern handledare var Lia Detterfelt på Renova.

Anders Lagerkvist

Anders Lagerkvist, Professor

Telefon: 0920-491908
Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar