Hoppa till innehållet
Susanne Westman och Erik Elfgren
Susanne Westman och Erik Elfgren har utsetts till excellenta lärare. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

De har utsetts till excellenta lärare

Publicerad: 10 november 2021

I slutet av september utsågs de första excellenta och meriterade lärarna vid Luleå tekniska universitet. Sammanlagt 18 personer har tilldelats utmärkelserna. Lärarna har haft möjlighet att göra en ansökan och sedan är det rektor som tagit beslut. Två av dem som fått en utnämning är Susanne Westman och Erik Elfgren.

Rektor ska enligt ”Riktlinjer för pedagogisk meritering”, efter rekommendation av det pedagogiska utskottet, utse excellenta och meriterade lärare.
Två av dem som fått utnämningar är Susanne Westman, lektor i pedagogik och Erik Elfgren, lektor, energiteknik, som båda utsetts till excellent lärare.

Susanne Westman har genom åren undervisat på lärarutbildningarna, på grund och avancerad nivå. Hon är även en av föreståndarna för forskarskolan PROFS, vid institutionen HLT.
– Det känns roligt att ha fått utmärkelsen Excellent lärare och att det pedagogiska arbetet synliggörs. Jag hoppas även fortsättningsvis kunna vara en sparringpartner i dialogen kring utmanande pedagogiska frågor och design för lärande i högre utbildning, säger Susanne Westman.

Betydelse för studenters lärande

Hon menar att Inom akademin har fokus ofta legat på innehållet.
– Självklart är innehållet centralt i relation till målen men de undervisningsformer, arbetssätt och examinationsformer vi väljer har stor betydelse för studenters lärande, säger hon

Det är inte enbart innehållet i undervisningen som vilar på vetenskaplig grund utan även pedagogiken och didaktiken som stödjer lärandet, betonar hon.
– Utnämningen innebär för mig en bekräftelse på att pedagogisk utveckling är viktigt, samtidigt som det också kan skapa en större tilltro till min kompetens inom området. Jag vill även peppa andra lärare på universitetet att söka meritering. Meritering visar på den kvalitet vi har i våra utbildningar och att vi som universitet värdesätter pedagogiska frågor och vill se utveckling för ökat lärande, säger Susanne Westman.  

Sprider erfarenheter

Erik Elfgren, lektor, energiteknik arbetar med pedagogiska seminarier och diskussioner på den egna institutionen, TVM. de handlar bland annat om alternativa former till examination, om hur kursplaner kan förbättras och förtydligas.
–  Härnäst ska vi prata om hur vi hanterar inspelade föreläsningar på ett klokt sätt, säger han.

Erik Elfgren menar att det som kännetecknar en excellent lärare är en lärare med bred pedagogisk erfarenhet, som sprider erfarenheterna till sina kollegor, såväl lokalt som externt.
– Det finns många frågor som en excellent lärare kan arbeta med. Allt som rör utveckling av utbildning, såväl på kurs- som program- och universitetsnivå. Tillsammans med huvudutbildningsledaren Niklas Lehto har jag precis kallat ihop våra utbildningsledare till en dag för att samtala om programutveckling och programutvärdering. Jag jobbar också med att utveckla vår exjobbskurs till att bli lite mer strukturerad, med inslag av rapportskrivning och hållbarhetsmål. Erik Elfgren ansökte till excellent lärare för att få ett "kvitto" på sitt engagemang för utbildning och undervisning. Han hoppas att det är fler som blir inspirerade att utveckla sina pedagogiska färdigheter nu när den här möjligheten finns. 
 

 

Rektors beslut

Rektor har beslutat att till excellent lärare utse:

Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor, industriell design
Lena Manderstedt, biträdande professor, svenska med didaktisk inriktning
Birgitta Lindberg, biträdande professor, omvårdnad
Kåre Synnes, professor, distribuerade datorsystem
Erik Elfgren, lektor, energiteknik
Susanne Westman, lektor pedagogik
Phillip Tretten, biträdande professor drift- och underhållsteknik
Peter Törlind, biträdande professor, produktinnovation
Ulrika Bergmark, professor pedagogik

att till meriterad lärare utse:

Björn Hällis, lektor musikalisk gestaltning
Karolina Parding, professor arbetsvetenskap
Inger Jacobsson, lektor fysioterpi
Josef Hallberg, biträdande professor, distribuerade datorsystem
Ali Ismail Awad, biträdande professor, informationssystem
Olle Hage, lektor nationalekonomi
Niklas Lehto, biträdande professor tillämpad fysik
Sebastian Gabrielsson, lektor omvårdnad
Thomas Johannesson, adjunkt ljudteknik