Hoppa till innehållet

Förbättrad metod för prospektering av malm och mineral

Publicerad: 3 januari 2021

Maxim Smirnov forskar inom prospekteringsgeofysik vid Luleå tekniska universitet. Nu ska han och kollegor inom ämnet utveckla ny teknik för att bidra till Europas mål att bli självförsörjande när det gäller råvaror.

– Vi kommer att uppnå en bättre förståelse för den geologiska utvecklingen i Europas viktigaste malmdistrikt. Denna förståelse kommer att resultera i förbättrade modeller för bildandet av mineraliseringar och ge mölighet effektivare prospektering. Detta kan möjligen också leda till att nya och eventuellt större malmförekomster hittas, säger Maxim Smirnov.

Mineralfyndigheter beskrivs ofta som slutprodukter av komplexa geologiska processer. Datainsamling, tolkning och visualisering av geologiska och geofysiska data är viktiga steg mot att förstå hur en fyndighet bildades.

– I detta projekt bygger vi vidare på detta paradigm och forskningen bygger på nya geofysiska data från prospektiva områden i Sverige, Grönland och Finland. Visualiseringen baseras på konceptet Common Earth Modelling som används för optimal planering av datainsamling, tolkning och presentation av resultat, avslutar Maxim Smirnov.

Projektet Regional till lokalskalig prospektering finansieras av Vinnova och ERAMIN med 5 000 000 kr. Forskningen exemplifieras med nya geofysiska data från prospektiva områden i Sverige, Grönland och Finland.

Maxim Smirnov

Maxim Smirnov, Biträdande professor

Telefon: 0920-493588
Organisation: Tillämpad geofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar