Hoppa till innehållet
IVA100-2021
Från vänster: Ramin Karim, George Nikolakopoulos, Jan Frostevarg och Jörg Volpp. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare med på IVA:s prestigefulla 100-lista

Publicerad: 10 maj 2021

Tre forskningsprojekt från Luleå tekniska universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) 100-lista 2021. Årets tema är "från kunskap till hållbar krisberedskap" och handlar om samhällets förmåga att förbereda sig på och hantera kriser.

IVA:s val av tema för årets 100-lista är en direkt följd av coronapandemin.
– Med IVAs 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och därmed ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Bland de utvalda forskningsprojekten finns tre från Luleå tekniska universitet:

AI Factory, med Ramin Karim, professor i drift och underhållsteknik, som forskningsledare.
Motivering:
Den pågående digitaliseringen och implementeringen av AI-teknik i industrin är beroende av tillgänglighet och tillgänglighet av data och modeller. AI Factory (AIF) är en innovativ digital plattform som omsätter forskningsresultat i industriella sammanhang. AIF påskyndar digitaliseringen i industriella sammanhang och kommer till nytta i olika industribranscher genom att underlätta faktabaserade, datadrivna beslut. AI Factory handlar också om att utveckla nya teknologier som kan användas på bästa sätt i verksamheten.

– Det är både roligt och hedrande att få vara med på IVA:s 100-lista. Det visar på den industriella nyttan i vår forskning. Jag vill samtidigt tacka forskningsteamet för ovärderligt engagemang. Utnämningen blir en dörröppnare och underlättar när vi kommunicerar vårt budskap och vårt koncept, säger Ramin Karim.

RESTORE – REcyclable hydrogen STORage solutions for circular Energy and material flows, som leds av Jörg Volpp, biträdande professor i produktionsutveckling, och Jan Frostevarg, universitetslektor i produktionsutveckling.
Motivering: Jan och Jörg arbetar för utveckling av en avancerad svetsteknik för vätgaslagringsenheter och direktåtervinning av metall. Båda bidrar till övergång till ett grönt samhälle. De skalbara vätgaslagringsenheterna är lätta att transportera och möjliggör fullständig återvinningsbarhet. Den direkta återvinningen bygger på en smart styrning av metallsmälta och möjliggör lokal reparation, innovativa produkter och en minskning av transport- och energiförluster från avfall till produkt. Direktåtervinning kommer att göra det möjligt för lokala industrier att producera nya komplexa produkter med additiva metoder. Tillvägagångssättet möjliggör nya sätt att för energilagring för samhällsberedskap vid katastrofer samtidigt som det möjliggör hållbar tillväxt.

– Att vara med på denna lista är en ära och en möjlighet att synliggöra våra ansträngningar, vilket kan bidra till fler möjligheter att realisera våra ambitioner inom energieffektiv produktion, återvinningsbarhet och lösningar för ett mer stabilt och miljövänligt samhälle, säger Jan Frostevarg.

Autonoma inspektioner av infrastruktur med hjälp av Vortex-robotar. Forskningen leds av George Nikolakopoulos, professor i robotik och artificiell intelligens.
Motivering: Policies på EU-nivå gällande tillväxt är främst inriktade på utveckling – man utelämnar investeringar i inspektion och underhåll på grund av att kostnaderna historiskt varit höga. För bidra till en lösning har vi utvecklat en Vortex-robot som tack vare VR-teknologi kan öka effektiviteten, ge lägre driftskostnader och förbättra säkerheten för dem som utför inspektioner.

– Det är ett väldigt fint kvitto för alla i forskargruppen i robotik och AI. Det visar att vi arbetar med frågor som har stor potential att skapa verklig förändring i samhället, och är även ett bevis på vår tekniska expertis och att vi arbetar med teknik med hög mognadsgrad, säger George Nikolakopoulos och tillägger:
– Vi undersöker för närvarande tillämpningen av Vortex-konceptet i andra branscher.

Taggar