Hoppa till innehållet
Sofia Fahlbeck Carlsson
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hur påverkas reningen i ett dagvattenbiofilter av en förbehandlingsanläggning?

Publicerad: 20 augusti 2021

Sofia Fahlbeck Carlsson som har läst masterprogrammet Naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten har nu publicerat sitt examensarbete "Evaluation of a gross pollutant trap-biofilter stormwater treatment train: The role of calcium carbonate, vegetation and pre-treatment facility”.

- Syftet med studien var att undersöka hur reningen i ett dagvattenbiofilter påverkas av faktorerna förbehandlingsanläggning, kalciumkarbonat i filtermaterialet och vegetation på biofiltret. I studien jämfördes koncentrationerna av tungmetaller, fosfor och suspenderat material på inkommande och utgående vatten.

Resultaten visade att den huvudsakliga reningen skedde inuti biofiltret och förbehandlingsanläggningen var mest effektiv för reningen av lösta metaller. Kalciumkarbonat som tillsats i filtermaterialet hade positiva effekter på reningen av totala och lösta metaller samt fosfat. Vegetation på biofiltret visade ökad rening av totala metaller, men avgav mer fosfor än vad det avlägsnade.

Biofilteranläggning vid E4-bron i Sundsvall.
Biofilteranläggning vid E4-bron i Sundsvall.

Studien genomfördes i samarbete med forskningsgruppen VA-teknik vid LTU och MSVA, inom ramen för forskningsprojekten Dag&Nät och DRIZZLE, finansierat av Formas och Vinnova. Godecke Blecken har varit handledare för arbetet och Maria Viklander examinator.

Kontakt

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Telefon: 0920-491394
Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser