Hoppa till innehållet

Kevin Lau är ny lärare inom arkitektur

Publicerad: 13 oktober 2021

Kevin Lau är utbildad som stadsklimatolog som är specialiserad på klimatkänslig stadsplanering och byggnadsdesign.

Berätta lite om din bakgrund

Min doktorsavhandling handlar om förhållandet mellan urbana (mikro-) klimat och byggd miljö med fokus på framtida klimatförändringar. Med hjälp av numerisk modellering formulerade jag planerings- och designrekommendationer. Jag insåg dock att klimatvetenskap inte är tillräcklig för att hantera framtida klimatutmaningar. Jag började arbeta med mänsklig termisk komfort i byggnadsmiljöer efter mina doktorandstudier. Det syftar till att ta hänsyn till människors olika upplevelser i planeringen och utformningen av våra städer. När jag arbetade vid det kinesiska universitetet i Hong Kong etablerade jag ett antal tvärvetenskapliga samarbeten med både lokala och utomeuropeiska partners. Vi utforskade förhållandena mellan klimat, byggd miljö, hälsa och välbefinnande. Vi arbetar med "forskningseffekter" genom att översätta de vetenskapliga resultaten till bevisbaserad praktisk vägledning för beslutsfattare och yrkesutövare. Detta ledde till inrättandet av system för bedömning av luftventilation och riktlinjer för hållbar byggnadsproduktion i Hongkong.

Hur kan dina elever dra nytta av din forskning?

Jag skulle vilja introducera studenterna för betydelsen av klimatkunskap inom ramen för stadsplanering och byggnadsdesign. För att utforma våra städer inför framtida klimatutmaningar är det nödvändigt att skaffa sig kunskap om hur städer och landskap påverkar vårt lokala klimat. Traditionell kunskap lär oss hur vi kan anpassa oss till klimatet medan modern vetenskap förbereder oss för att hantera framtiden. Studenterna kommer också att kunna lära sig att tillämpa klimatkunskap i sina professioner.

Har du några råd till nya studenter?

Studenterna bör fundera över hur hur väder och klimat påverkar vårt sätt att leva, vårt beteende och hur våra städer och byggnader är utformade. Detta kommer att göra planeringen och utformning av våra städer mer dynamisk, attraktiv och levande. Jag hoppas att studenterna kommer att uppskatta denna resa mot en ny dimension av stadsplanering.

Kevin Lau

Kevin Lau, Universitetslektor

Telefon: 0920-491492
Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser