Hoppa till innehållet

Kreativa förslag för att utveckla stadsdel i Luleå

Publicerad: 16 augusti 2021

Ett 40-tal ungdomar har fått chansen att sommarjobba med att stadsplanera Karlsvik i Luleå. Studenter från programmet civilingenjör arkitektur vid Luleå tekniska universitet har varit gruppledare.
– Det har varit intressant och man har fått lära sig något nytt. Vi har testat nya datorprogram och fått ta fram egna idéer, säger gymnasieeleverna Dennis Karlsson och Vachana Javali.

Arbetet har pågått under tre veckor, där gymnasieungdomar i olika grupper haft uppdraget att visa på hur stadsdelen Karlsvik kan utvecklas och bli attraktiv för alla åldrar. Det handlar om bostäder, arbetsplatsområden med lämpliga verksamheter, samt ytor för rekreation och friluftsliv. Oscar Sandberg och Elina Farsi, studenter vid utbildningen civilingenjör arkitektur vid Luleå tekniska universitet, har varit gruppledare för ungdomarna.
– Det är elfte året som det här sommarprojektet genomförs. Det är första gången jag är gruppledare. Det har varit roligt att se elevernas idéer. De har fått mycket kunskaper, vi har även gjort studiebesök på olika företag, säger Elina Farsi.

Vill skapa intresse

Målet med projektet är att gymnasieungdomarna ska få en inblick i vilka arbetsuppgifter, teknikområden och utmaningar som anläggningsbranschen kan erbjuda. Syftet är att väcka ungdomars intresse för anläggningsbranschen och att fler söker utbildningar inom området vid Luleå tekniska universitet.
Den 13 augusti var det dags för en del av ungdomarna att visa upp sina förslag.
Fem grupper presenterade en rad kreativa förslag, där bland annat nya bostadsområden, parkeringslösningar, infrastruktur och områden för samvaro samt fritidsaktiviteter ingick.
Arbetena hade rubrikerna Karlsvik natur och nöje, Aktiviteter som gynnar naturen, Karlsvik är framtiden, Nygamla Karslvik samt Norrbottens pärla.
Eleverna hade till en början besökt och undersökt förutsättningarna för området Karlsvik, som inrymmer allt från bostäder, järnvägsmuseum till camping och badplatser.
Utifrån en swot-analys, där risker och möjligheter noterades, planerade de för en utveckling av stadsdelen. De lärde sig nya datorprogram för visualisering av sina idéer.

Skulpturpark och flytande spa

Bland mycket annat fanns förslag på isvägar till centrum och Mjölkudden, ett hotell ute i vattnet, skulpturpark samt ett flytande spa, inspirerat av Arctic Bath i Harads. Förutom bostäder på nya platser, en del mycket nära vattnet ingick förslag på ett centrum med bland annat butik och parkeringsplatser, ofta under markytan. Hållbarhetsperspektivet ingick i flera av förslagen, som till exempel solceller och förutsättningar för bisamhällen. Infrastrukturen togs upp av flera grupper. Cykelbanan, som nu är grusad, bör förbättras, bussarna bör gå oftare, menade eleverna. Ett förslag fanns också på ett pendeltåg till Karlsvik från Storheden.
Ett av de mer spektakulära förslagen var att bygga ett 78 meter högt torn.
– Malmö har turning torso som kännemärke, vi kan ha ett torn, sa studenterna vid presentationen.
Högst upp i tornet är tanken att det ska finnas en kvällsöppen filial till den restaurang de planerat i Karlsviks centrum.

Positiv respons

Anja Johansson, S, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, var en av representanterna från Luleå kommun som kommenterade elevernas arbete.
Hon var genomgående imponerad av deras presentationer och tyckte att det fanns en hel del att fundera på.
– Bland annat infrastrukturen, som cykelbanorna, det får vi ta till oss, sa hon.
Två av eleverna som medverkade är Dennis Karlsson, som går teknikprogrammet på NTI-gymnasiet och Vachana Javali, som går samma program i Luleå kommunala gymnasieby. De tycker att det har varit ett bra sommarjobb och att de lärt sig mycket.
– Det har varit jättekul. Roligast var att lära sig modelleringsprogrammet och Photoshop, säger Vacha Javali.
Dennis Karlsson tycker att det varit intressant att få prova något nytt.
– Och att få se hur man kan tänka för att göra en stad bättre.
Båda två uppskattar särskilt det besök de fick göra på bostadsområdet Kronan och informationen om tankarna bakom planeringen av stadsdelen.
Maria Wallander, projektledare vid Career Center på universitetet, har samordnat projektet.
Hon berömde eleverna vid presentationerna.
– Gymnasieungdomarna har gjort ett jättebra jobb och det var spännande att få ta del av deras förslag. Studenterna från universitetet som varit gruppledare har gjort ett jättebra jobb med att guida och inspirera ungdomarna, säger hon.

Taggar