Hoppa till innehållet
Lina Hällström har disputerat i tillämpad geokemi Foto: Privat
Lina Hällström har disputerat i tillämpad geokemi Foto: Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lina Hällström har disputerat i tillämpad geokemi

Publicerad: 4 mars 2021

Med fokus på geokemiska beteenden av EU-kritiskt Be, Bi, F och W i anrikningssand från en skarn fyndighet.

På onsdag (24/2) försvarade Lina Hällström sin doktorsexamen. Avhandling fokuserar på det geokemiska beteendet hos Be, Bi, F och W i och nedströms historisk skarn anrikningssand (Yxsjöberg, Sverige). Beryllium, Bi och W har tidigare ansetts vara icke mobila element i den naturliga miljön, och forskning kring dessa ämnens källa, rörlighet och fastläggning saknas. Projektet visade att höga koncentrationer av Be, Bi, F och W har mobiliserats från de primära mineralen, och att Be, F och W har transporterats i höga koncentrationer i gruvvatten med neutralt pH. Metalltoleranta kiselalger indikerade att det neutrala lakvattnet från gruvdammen har haft negativa effekter på ekosystemen nedströms gruvområdet.

– Dessa resultat är väldigt intressanta eftersom lite är känt både om anrikningssand från skarnfyndigheter och neutralt lakvatten, säger Lina Hällström.

Den låga kvaliteten på lakvattnet och den negativa påverkan på kiselalgerna betonar behovet av sanering i Yxsjöberg. En möjlig saneringsmetod kan vara omprocessering av gruvavfallet, eftersom Be, Bi, F och W alla identifieras som EU-kritiska råvaror.

Lina Hällström

Lina Hällström, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493543
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser