Hoppa till innehållet

Lyckat prospekteringsarbete vid Boliden

Publicerad: 1 april 2021

Studenter från civilingenjörsprogrammet naturresursteknik, Viktor Grundström Mattsson och Gustav Lood Stark, arbetar just nu i ett spännande prospekteringsprojekt för gruvbolaget Boliden. Projektet har lett till upptäckten av en ny sulfidmineralisering innehållandes guld, silver, zink, koppar och bly i närheten av Boliden i Västerbotten.

Den energiomställning som samhället står inför i och med klimatförändringen kräver tillgång till metaller för ny infrastruktur och teknikutveckling. Sverige är en ledande nation vad gäller metallproduktion och prospektering i Europa, och i samarbetet mellan industri och akademi inom forskning och utbildning. Två av våra studenter arbetar just nu i ett spännande prospekteringsprojekt för gruvbolaget Boliden, som har lett till upptäckten av en helt ny mineralisering. Detta kan i sin tur leda till starten av en ny gruva.

– Det är fantastiskt kul att se våra studenter ha aktiva roller i ett av Sveriges mest spännande och lyckade prospekteringsprojekt, och det visar att vår utbildning ger dem rätt verktyg för att arbeta vid fronten av värdekedjan. Att vara med om upptäckten av en ny mineralisering är något av det största man kan vara med om som prospekteringsgeolog. Att hitta ny malm är både svårt och tidskrävande, men samtidigt själva kärnan i vad det innebär att vara prospekteringsgeolog. I arbetet med att karaktärisera den nya fyndigheten är tre av våra tidigare och nuvarande studenter engagerade, säger Nils Jansson, biträdande professor i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och lärare på programmet civilingenjör naturresursteknik.

Mineraliseringen upptäcktes först i borrhål i slutet av 2019 och sedan dess har arbetet intensifierats med framgångsrika resultat. I mitten av mars 2021 offentliggjorde Boliden upptäckten.

– Projektledare vid Boliden är Jonas Lasskogen, som läste vårt masterprogram i geovetenskap och tog examen 2010. Viktor och Gustav gör sina examensarbeten inom civilingenjörsprogrammet naturresursteknik tillsammans med Boliden, och har deltagit i prospekteringsarbetet och utvärderingen av den nya så kallade Strömforsfyndigheten, säger Glenn Bark, universitetslektor i malmgeologi och utbildningsledare för civilingenjör naturresursteknik och masterprogrammet i geovetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Nedan ställer vi några frågor till Gustav Lood Stark:

Vad har du fått göra på Boliden?

– Jag har fått arbeta med den mineralogiska karakteriseringen av den nya Strömforsmineraliseringen som Boliden har hittat. Det har jag gjort genom att använda ett elektronmikroskop men jag har även suttit med i en projektgrupp för att utvärdera potentiella anrikningsmöjligheter av mineraliseringen. Mina arbetsuppgifter har även involverat en hel del labbförsök, från biolakning till flotation. Att få jobba med en ny mineralisering som om några år kanske är en gruva i drift, är stort!

Är detta något du vill arbeta med i framtiden?

– Ja, det skulle jag vilja. Jag trivs otroligt bra med Boliden som arbetsgivare, får nya utmaningar var och varannan dag som får mig att utvecklas.

Har du nytta av din utbildning inom naturresursteknik?

– Det har jag, jag tycker att utbildningen på Luleå tekniska universitet gav mig en bred bas med goda kunskaper i kemi, matematik, malmbildande processer och mineralogi. Utbildningen gav mig möjligheter att välja brett mellan olika arbetsgivare och arbetsuppgifter.

Har du något råd till den som funderar på att söka programmet?

– Det skulle vara att söka! Om du söker kommer du få en utbildning i världsklass och fem år av utmaningar.

Nils Jansson

Nils Jansson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491487
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Telefon: 0920-491039
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser