Hoppa till innehållet
Fredrik Nylén och Cajsa Hägglund
Fredrik Nylén och Cajsa Hägglund, lärare på civilingenjör naturresursteknik Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Möt Fredrik Nylén och Cajsa Hägglund

Publicerad: 29 april 2021

Vi är två doktorander inom tillämpad geokemi och lärare på civilingenjörsprogrammet naturresursteknik.

Berätta lite om er bakgrund

– Jag är en vilsen Skåning som har råkat hamna i storstan. Tog min kandidat och master i Lund som berggrundsgeolog. Geologkarriären började som prospektör på Cementa. Därefter provade jag på konsultsvängen (WSP) med fältundersökningar, där jag bland annat fick lära mig att hantera en 10 tons borrigg. Sen fick jag för mig att prova på att vara beställare på Trafikverket med lite blandade uppgifter, vilket sedan utvecklades till en möjlighet att få prova på livet som industridoktorand, säger Fredrik Nylén.

– Jag är en naturälskande amatörmusiker som tagit min civilingenjörsexamen på Luleå tekniska universitet inom naturresursteknik med inriktning mot miljö och vatten. Nu återvänder jag hem till Norra Norrland efter några spännande år i Dalarna som miljöhandläggare med tillsyn av förorenade områden. När chansen kom att vidareutbilda mig som doktorand kunde jag inte missa den, säger Cajsa Hägglund.

Hur kan era studenter dra nytta av er forskning?

– Idag råder osäkerhet hos myndigheter, branschen och slutanvändare för att sulfidförande berg kan klassas som oanvändbar och/eller betraktas som avfall av myndigheterna. När vi fick möjligheten att hoppa på våra doktorsarbeten för att vetenskapligt ta fram verktyg för att kunna selektera inert bergmaterial och berg som kan återanvändas efter förbättringsåtgärder utifrån slutanvändning, så tvekade inte nån av oss en sekund, säger Cajsa.

– Mer praktiskt så utgår mitt arbete från att identifiera bergets geokemiska egenskaper, och därefter tar Cajsa över och kategoriserar hur materialet beter sig genom att studera bergmassan förändringar över tid. Tillsammans så tar vi fram ett sätt att kunna prediktera bergmaterialets kinetik istället för att stirra oss blinda på statiska parametrar, vilka har visat sig vara otillförlitliga. Det är särdeles viktigt att understryka att de nya metoder som planeras i projektet även kommer att vara till stor nytta för branschen framgent. Det är också detta som gjorde att vi fick ett sug att lösa frågan, då detta är en frågeställning som just nu hemsöker hela branschen. Inte nödvändigtvis för att problematiken är så problematisk som allmänheten säger utan för att det är svårt att hitta ett korrekt angreppssätt för att förstå komplexiteten. Föreställ dig känslan av att veta att detta arbete kommer att kunna tas emot av infrastruktursektorn, appliceras och skapa förutsättningar att kostnadsbespara stora miljardbelopp av skattebetalarnas resurser. Samtidigt kommer det möjliggöra en kraftig besparing av jungfruliga resurser och kraftigt minskad klimatpåverkan som följd av en korrekt masshantering. En fördel som inte får glömmas bort är privilegiet att få arbeta med de absolut bästa personerna, både utifrån ett kunskapsperspektiv men än mer utifrån ett personligt plan, säger Fredrik.

Har ni några tips för nya studenter?

– Ett tips från oss är att du intresserar dig för vad som händer på LTU inom de ämnen som din utbildning omfattar. Passa på att ta en stund efter en lektion eller föreläsning och fråga vad läraren arbetar med för spännande projekt. Många vill gärna berätta om det, säger Cajsa och Fredrik.

Fredrik Nylen

Fredrik Nylen, Industridoktorand

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Cajsa Hägglund

Cajsa Hägglund, Doktorand

Telefon: 0920-491355
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser