Hoppa till innehållet
Ancient Supercontinents and the Paleogeography of Earth
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny bok: Forntida superkontinenter och jordens paleogeografi

Publicerad: 21 oktober 2021

Sten-Åke Elming, professor i tillämpad geofysik vid Luleå tekniska universitet, medverkar som författare och redaktör i en nyligen utgiven bok om forntida superkontinenter och jordens paleogeografi.

Den första delen av boken innehåller en uppdaterad översikt över de prekambriska superkontinenterna och deras cykliska egenskaper och fungerar som en bro till de efterföljande kapitlen. Det ger också en kort översikt över jordens geologiska historia och tektoniska processer som äger rum innan plättektoniken av modern typ börjar.

Ancient Supercontinents and the Paleogeography of Earth

Eftersom paleomagnetism är det enda kvantitativa verktyget för att rekonstruera globala paleogeografier, visas några exempel på hur det fungerar i praktiken inom superkontinentforskning.

Sten-Åke Elming

Sten-Åke Elming, Professor

Telefon: 0920-491392
Organisation: Tillämpad geofysik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser