Hoppa till innehållet
Emilia Nilsson Vestola, doktorand vid Luleå tekniska universitet.
Emilia Nilsson Vestola, doktorand vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny kunskap om permanenta aspekter i temporära organisationer

Publicerad: 15 juni 2021

I en ny artikel visar forskning från Luleå tekniska universitet och Kungliga tekniska högskolan att det finns betydande permanenta aspekter i projekt som drivs inom den offentliga sektorn. Kunskap om, och förståelse för, dessa permanenta aspekter är viktigt för att utforma en korrekt anpassad projektledning.

De senaste decenniernas projektifiering av den offentliga sektorn har lett till att det idag finns projekt som bär på en historia av att en gång ha organiserats som kontinuerliga aktiviteter. Ett sådant exempel är Trafikverkets vägunderhållskontrakt, som under 90-talet gick från att drivas som kontinuerlig produktion med myndighetens egna resurser, till att outsourcas till entreprenörer.

Emilia Nilsson Vestola är doktorand på avdelningen för industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet och har tillsammans med sina handledare Per Erik Eriksson, Johan Larsson och Tina Karrbom Gustavsson (Kungliga tekniska högskolan) skrivit artikeln Temporary and permanent aspects of project organizing: Operation and maintenance of road infrastructure. Forskarna har kartlagt organisatoriska aspekter utifrån de fyra kategorierna: tid, uppgift, team och förändring, och kunnat peka på permanenta aspekter i alla fyra kategorier.

– När vi började studera de här vägunderhållsprojekten så insåg vi ganska snabbt att de har en hel del förutsättningar som skiljer sig från det typiska byggprojektet, som oftast har som uppgift att bygga något nytt och alltså genomföra en förändring mellan start och slut av projektet. Underhållskontraktens uppgift är istället att bibehålla vägnätets standard, det ska inte finnas någon skillnad mellan projektets start och slut, säger Emilia.

Trots att den här typen av projekt innehåller många permanenta aspekter, behandlas de oftast som helt temporära – med en projektledning som inte är anpassad efter deras speciella förutsättningar. Forskningens resultat är inte bara användbara för Trafikverket, utan även för andra aktörer som hanterar liknande projekt.

– Att ha kunskap om, och förståelse för, vilka permanenta aspekter som finns i projektet möjliggör för en projektledning som kan ta tillvara på de möjligheter som finns när det kommer till t.ex. innovation och samverkan. Vi har t.ex. sett att innovation är lättare att sprida mellan projekt med permanenta aspekter, och att det finns möjligheter till en hög grad av samverkan eftersom teamet ofta har långtgående relationer till varandra, avslutar Emilia.

För mer info:

Emilia Nilsson Vestola

Emilia Nilsson Vestola, Doktorand

Telefon: 0920-491050
Organisation: Byggproduktion och teknik, Industriellt och hållbart byggande, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser