Hoppa till innehållet
Robert Hällmark - professorsinstallation 2020
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Robert Hällmark – adjungerad professor i byggkonstruktion

Publicerad: 29 oktober 2021

Robert Hällmark är adjungerad professor inom byggkonstruktion och forskar främst om att förstärka och bevara befintliga stål- och samverkansbroar. Han har bland annat tittat närmare på hur stål och betong, i redan befintliga broar, kan bindas samman i efterhand och på så sätt möjliggöra tyngre fordon på vägarna.

Istället för att bygga nya broar, vill Robert Hällmark hitta sätt att bevara de broar som redan finns och på så sätt minska både den ekonomiska belastningen på samhället, men också miljöbelastningen och trafikantstörningarna. Forskningen handlar om hur de material som redan finns i broarna idag kan utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Genom att binda samman betong och stål, via installation av enkla förbindelseelement, kan ett effektivare tvärsnitt skapas. I det nya tvärsnittet tar betongen en större andel tryckkraft och stålet en större andel dragkraft, vilket i regel är gynnsamt ur ett hållfasthetsperspektiv.

En av de största utmaningarna och drivkrafterna är att förädla idéer från pappersskisser via datormodeller, labbtester och pilotobjekt ut i verkligheten där de slutligen kan generera verklig nytta. När en idé väl blir en praktiskt tillämplig, så är det, det roligaste med Robert Hällmarks jobb, samt något som motiverar honom att fortsätta. Det som annars driver honom inom forskningen är hans nyfikenhet. Han vill gärna hitta svar på frågorna och försöka förstå bakgrunden till problemen, vilket gör att det alltid finns något att fördjupa sig i.

Robert Hällmark, född 1981 i Kalix, disputerade från Luleå tekniska universitet 2018 med en avhandling om innovativa samverkansbroar. Jobbar även på Trafikverket som senior brospecialist med fokus på stål- och samverkansbroar. Han är speciellt stolt över de samarbeten hans forskningsämne haft på europeisk nivå genom åren, hur de samarbetat över nationsgränserna och på så sätt fått ut mer forsknings för pengarna. På fritiden åker han skidor och springer gärna så långt som möjligt, och åtminstone i drömmarna även så snabbt som möjligt.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Robert Hällmark

Robert Hällmark, Adjungerad professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser