Hoppa till innehållet
Jesper Johansson, student vid Luleå tekniska universitet. Foto: Fanny Edfast
Jesper Johansson, student vid Luleå tekniska universitet. Foto: Fanny Edfast Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Student i fokus: Jesper Johansson

Publicerad: 3 maj 2021

Möt Jesper Johansson som just nu läser sin sista termin på Civilingenjörsprogrammet i Arkitektur med inriktning mot Husbyggnad.

Intresset för arkitektoniska visualiseringar väcktes för två och ett halvt år sedan då Jesper började lära sig renderingsprogram vid sidan av studierna efter kursen CAD och VR. Med digitaliseringens framväxt genomgår byggandet en digital revolution. De senaste årens teknologiska framsteg inom visualisering har breddat kunskapen om och möjligheterna till att nå ut till allmänheten om planerade byggnadsprojekt. Trots det används oftast enbart enklare visualiseringstekniker så som stillbildsrenderingar.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Jespers arbete fokuserar på hur visualiseringstekniker kan öka allmänhetens förståelse om byggprojekt. ”Vilken information är viktig att kommunicera?”, ”Vad fokuserar personer på i en gestaltning?” eller ”Hur kan en visualiserad gestaltning engagera och skapa värde för allmänheten vid ett byggprojekt?”. Dessa frågor kommer Jesper att undersöka genom att analysera ett antal olika visualiseringstekniker, med syftet att se på hur information om byggprojekt skulle kunna spridas på ett tillgängligt sätt till allmänheten. Nyttan med att förstå och kunna tillämpa visualiseringstekniker för allmänheten förväntas kunna underlätta informationsdelningen mot allmänheten om tänkta byggprojekt. Jesper skriver sitt examensarbete i samarbete med Stark Arkitekter.