Hoppa till innehållet
Bästa examensarbete 2020 från den Svenska Geotekniska Föreningen

Svenska Geotekniska Föreningens pris för bästa examensarbete 2020

Publicerad: 11 oktober 2021

Adam Sjödin som läst civilingenjörsprogrammet väg-och vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet, tilldelades Svenska Geotekniska Föreningens pris för bästa examensarbete 2020.

– Arbetet var det klart bästa av de nominerade och det uppstod aldrig någon större diskussion i juryn om vilket som skulle få utnämningen. Det tyder på kvalitet, säger Sven Knutsson, professor inom geoteknik vid Luleå tekniska universitet.

Bästa examensarbetet utses utifrån följande kriterier

  • relevans för SGFs ändamål/syfte
  • språklig utformning,
  • tekniskt innehåll och
  • presentationsteknik.

Samtliga nominerade bidrag presenterades detta år vid ett webbinarie 6 oktober 2021 och prisjuryn kunde idag presentera vinnaren:

Med följande motivering gick priset till Adam Sjödin från Luleå tekniska universitet för "Numerisk modellering av deformationer och portryck i en experimentdamm Jämförelse mellan in-situmätningar och FE-simuleringar i PLAXIS 2D"

Motivering

Examensarbetet är strukturerat med ett tydligt beskrivet mål. Rapporten är välskriven och arbetet mycket ambitiöst.

I arbetet ingår komplexa finita elementberäkningar i vilka Adam visar på stor förståelse för modellen och betydelsen av ingångsdata. Adam formulerar också välgrundade motiv för de val som görs. Resultaten, och bakomliggande analyser, är presenterande med tydlig beskrivning av valda observationsmoment. Arbetet jämför numeriska resultat med verklighetens uppmätta värden från den fysiska konstruktionen.

Presentationen är väl genomförd genom sitt pedagogiska upplägg och fokuserade återkoppling på arbetets frågeställningar.

Handledare för examensarbetet var Jasmina Toromanovic, forskningsassisten i geoteknik vid Luleå tekniska universitet.

Jasmina Toromanovic

Jasmina Toromanovic, Forskningsing 1:e

Telefon: 0920-492321
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Hans Mattsson

Hans Mattsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-492147
Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser