Hoppa till innehållet
Trafikverket satsar på kunskapsuppbyggnad för miljöklassificering av bergkross

Trafikverket satsar på kunskapsuppbyggnad för miljöklassificering av bergkross

Publicerad: 26 februari 2021

Trafikverket har beviljat forskargruppen i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet 16,7 miljoner kronor för forskningsprojekt där miljörisker med sulfidförande bergmaterial skall undersökas.

Syftet är att öka kunskapen om geologiska, mineralogiska, geokemiska och kemiska interagerande processer för att kunna bedöma omgivningspåverkan och potentiella miljörisker relaterat till hantering och nyttjande av sulfidförande bergmaterial.

– Målet är att material ska kunna användas som resurs och inte lagras på deponi. Detta har ett stort värde för Trafikverket och samhället i stort då det både handlar om hushållning med naturresurser och samhällsekonomi, säger Thomas Dalmalm på Trafikverket.

Den nya kunskapen om de interagerande processerna kommer att användas för att utveckla prediktionsmetoder som hanterar omgivningspåverkan och miljörisker i framtida projekt.

Den nya kunskapen förväntas också användas för geokemisk klassificering av sulfidförande bergtyper. Sammantaget ger detta en bättre resurshushållning och en mer cirkulär ekonomi.

– Denna forskning ligger bra i linje med regeringens ambitioner om resurseffektiv användning av bergmassor säger projektledare Lena Alakangas professor inom tillämpad geokemi på för geovetenskap och miljöteknik.

Lena Alakangas

Lena Alakangas, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-491396
Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser