Hoppa till innehållet
Från prisutdelningen Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

1:a pris i innovationstävling

Publicerad: 27 juni 2014

Luleå tekniska universitets betongforskare vann första pris i tävlingen Bygginnovationen - En miljöteknikinnovation inom samhällsbyggnadsområdet 2014. Priset är på 40 000 kr.

Det är en forskargrupp vid Konstruktionsteknik som hade formulerat förslaget: Mats Emborg, Vladimir Ronin, Lennart Elfgren och Jan-Erik Jonasson. Genom att använda sig av den nya innovationen finns det möjligheter att ytterligare sänka miljöbelastningen med 20 % vid framställningen av betong. Tekniken är delvis känd, den utvecklades som en uppfinning i Sverige för 20 år sedan, och har nu tillämpats i USA i ca 15 år. Idén är att återimportera metoden till Sverige nu när helt andra förutsättningar finns i de nya normer som börjar gälla inom en snar framtid. Dessutom kan erfarenheterna från USA utgöra en språngbräda för lyckosam etablering   

Juryns motivering lyder: ”Energimodifierat tillsatsmaterial innebär avsevärt lägre miljöpåverkan vid betongtillverkning eftersom mindre mängd cement behöver användas. Ändringar i regelverken gör att denna svenska uppfinning nu kan introduceras i Sverige, bidra till uppfyllandet av de svenska miljömålen och ge nya kommersiella möjligheter för svensk industri.”

- Det är mycket positivt att vårt arbete inom betongområdet uppskattas av branchens företrädare, säger Mats Emborg, professor inom Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Det kan noteras att det inte är första gången forskargruppen har mottagit pris inom betongområdet. Det är således meriterade forskare som mottog det prestigefyllda priset. Jan-Erik Jonasson blev t ex utsedd till Årets Betongforskare 2010 av Tidskriften Betongs läsare och Lennart Elfgren fick Betongföreningens Guldmedalj 2004. Vladimir Ronin har tidigare fått utmärkelser för innovationen.  

Pris-till-LTU-2014.jpg
Till vänster: Martin Nilsson mottager sitt pris. Till höger: Vladiminir Ronin tar emot Bygginnovationens 1:a pris som företrädare för Mats Emborg.

Inom kategorin Bygginnovationens lilla pris, på vardera 20.000 kronor, utsågs tre pristagare däribland Martin Nilsson, även han från ämnet Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet, för förslaget ”Återanvändning av betongelement”.

Där lyder motiveringen: ”Återanvändning av betongelement är en utvecklingsbar innovationsidé med potential att bidra till stor energi-och resursbesparing i en bransch som behöver minska sin andel av den totala miljöbelastningen betydligt. Kärnan i innovationsidén är en bedömningsmetod som gör det möjligt att lyfta upp materialet betong i avfallshierarkin, förutsatt att det utvecklas en infrastruktur för hantering av detta och marknadsplatser där säljare och köpare kan mötas.”

Bygginnovationen är ett samverkansprogram mellan företag i samhällsbyggnadssektorn och Vinnova som sedan starten 2011 fördelat ca 40 miljoner kronor till ett 80-tal innovationsidéer. Bygginnovationens innovationstävling är öppen för studenter, lärare och forskare vid de lärosäten som ingår i Sveriges Bygguniversitet och Arkitekturakademin: Chalmers, KTH, Luleå tekniska universitet, Lunds Tekniska Högskola och Umeå Universitet.

Mats Emborg

Emborg, Mats - Professor

Organisation: Byggmaterial, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Martin Nilsson

Nilsson, Martin - Biträdande professor, Avdelningschef

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492533