Hoppa till innehållet
Roger Johnsson, Årets handledare 2012 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Årets handledare 2012

Publicerad: 22 november 2012

Roger Johnsson från Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har tilldelats priset som årets handledare. Priset är på 10 000 kr och syftet är att premiera förnämliga handledarinsatser inom forskarutbildningen och det är doktorander som har fått nominera sina handledare.

Roger Johnsson arbetar inom forskningsämnet Teknisk akustik med tillämpningar inom fordonsakustik och byggnadsakustik. Forskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer. En handledare stöttar och hjälper forskarstuderande i deras utbildning. Roger Johnsson har 3 doktorander som alla arbetar med fordonsrelaterad forskning; Vinterdäcksbuller, elhybridfordon och informations- och varningsljud i fordon.

- Jag blev mycket överraskad och glad, säger Roger, det tillhör ovanligheterna att priser ges till så pass smala områden som Teknisk akustik. Jag har bara tre dokorander men deras motivering var avgörande.

Magnus-Lofdahl-Doktorand-LTU.JPG
Magnus Löfdahl, doktorand

En av de som skrev motiveringen var doktoranden Magnus Löfdahl som till vardags forskar på buller från vinterdäck.

- Vår motivering var väl formulerad och helt ärlig. Roger Johnsson är värd denna utmärkelse med råge, säger Magnus.

Motivering

Juryns motivering lyder som följer, universitetslektor Roger Johnsson är mån om att både doktorander och övriga medarbetare trivs och mår bra på jobbet. Detta skapar en bra arbetsmiljö och motivation, vilket är en förutsättning för att kunna producera goda forskningsresultat.  Han är kompetent och engagerad i doktorandernas arbeten och ger professionell vägledning i så väl teoretiska frågeställningar som praktiska problem som en doktorand kan ställas inför under sin forskarutbildning. Frasen ”jag har inte tid” finns inte i hans vokabulär. En handledares uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen. Roger är en förebild för hur detta ska gå till och han går längre än vad som rimligen kan förväntas av honom till följd av hans engagemang.

Teknologkårens pris för berömvärda handledarinsatser i forskarutbildningen

Priset inrättades 2008 av Teknologkåren i samarbete med Doktorandsektionen och delas nu ut för fjärde året. Priset ska belöna och främja särskilt goda insatser inom utbildning på forskarnivå. Alla forskarstuderande vid LTU har rätt att nominera och vinnaren utses av en jury bestående av Teknologkårens ordförande samt tre doktorander.

Kontakt

Taggar