Hoppa till innehållet
Två glada vinnare utanför Stadshotellet i Luleå, Jennifer Andersson och Rickard Jolsterå, LTU. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bergforskpriser 2013

Publicerad: 28 maj 2013

Bergforskpriser för bästa exjobb, licentiatuppsats och doktorsavhandling 2013 delades ut på Stadshotellet i Luleå.

LTUs rektor Johan Sterte höll i prisutdelningen i Festivitetssalen på Luleå Stadshotell.

Bergforsk-Pris-2013-LTU-01.jpg

Bästa Licentiatuppsats: Yi Huang, Geoteknik, handledare Sven Knutsson

Dammning är ett stort problem i samband med gruvverksamhet och stora resurser läggs årligen ner på att minska damningsproblemet. Damningen skapar obehag för människor i närheten av gruvverksamhet och det är viktigt för gruvnäringen att detta problem kan hanteras bättre än vad vi gör idag. Damm och dammspridning har studerats i tätorter, men där är det generellt mindre partiklar än de som är aktuella vid gruvor. I den aktuella licentiatuppsatsen av Yi Huang har han systematiskt behandlat hur damm bildas, sprids och sedimenterar. Med den kunskap som Yi Huang presenterar i sin licentiatuppsats kan damningsproblemet effektivare angripas där dammet genereras. Det leder till en effektivare dammbekämpning än idag. Han har även arbetat med matematiska modeller för dammspridning i olika klimatsituationer. Hans arbete är värdefullt och av stort värde för det fortsatta arbetet med dammbekämpningsmetoder. I arbetet visar Yi Huang prov på initiativrikedom och nytänkande och stärker LTUs roll som nära part till gruvindustrin.

Yi Huang arbetar numera i Kina men han kom till prisutdelning i Luleå i sista minuten.

Källa: Bergforsk
Foto: Imega Television

Bergforsk-Pris-2013-LTU-02.jpg

Bästa Doktorsavhandling: Rickard Jolsterå, Gränsytors kemi, handledare Lars Gunneriusson.

Nominering i PDF nedan. Rickard arbetar på Luleå tekniska universitet.

 

 

Källa: Bergforsk
Foto: Imega Television

Bergforsk-Pris-2013-LTU-03.jpg

Bästa exjobb: Jennifer Andersson, Mineralteknik, handledare Bertil Pålsson.

Jennifer Andersson har på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an ett processtekniskt problem – okontrollerbar skumning i Cu-Mo separation. Hon har identifierat vilka analysmetoder som kan användas för att studera skumningen. Sedan har hon utfört statistiskt planerade konditioneringsförsök i laboratorieskala med de identifierade metoderna som responsvariabler. Med grund i laboratorieförsöken har hon därefter gjort orienterande försök på plats i Aitik och kunnat belägga laboratorieförsökens giltighet och dessutom kommit på ett sätt att ytterligare förbättra den tänkta fullskaleprocessen.

Jennifer Andersson är numera processingenjör på Bolidens anrikningsverk.

Källa: Bergforsk
Foto: Imega Television


Se fler filmer från Bergforskdagarna 2013 på deras website:

Bergforsk

Taggar