Hoppa till innehållet
Kristina Nilsson, Professor i Arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Foto: Per Pettersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Kristina Nilsson invald i IVA

Publicerad: 5 juni 2014

Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet, har blivit invald i världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi, IVA - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

- Det är mycket glädjande att Luleå tekniska universitet har fått in en ny ledamot inom samhällsbyggnadssektorn, det är bra för både IVA och LTU, säger Peter Collin, sedan årsskiftet vice ordförande i IVA:s avdelning för samhällsbyggnad.

Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid LTU, väljs in i IVAs avdelning för samhällsbyggnad. Hon är född 1950 i Västervik är nu också boende i Karlskrona. Kristina Nilsson avlade arkitektexamen 1974 vid Chalmers tekniska högskola och arbetade 1974-1979 vid FFNS och 1979-1989 vid NAB-konsult, båda i Luleå. Hon flyttade därefter till Karlskrona i Blekinge och arbetade 1989-91 vid K-konsult Sydost AB. I Karlskrona blev hon snart engagerad i utbildningen i Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola där hon sedermera blev prefekt för institutionen 1992-1996. Åren 1999-2009 arbetade hon som lektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna/Uppsala, Institutionen för landskapsplanering. Samtidigt fullföljde hon sin forskarutbildning vid KTH och blev teknologie licentiat 2001 samt teknologie doktor 2004.

Hon utnämndes till professor och ämnesföreträdare i arkitektur vid Luleå tekniska universitet 2008. Hennes forskning fokuserar på planering och byggande för hållbara och attraktiva samhällen i kallt klimat. Hon är engagerad i flera projekt som rör stadsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare på grund av gruvbrytningen. Hennes huvudinriktning är att utveckla städer att bli attraktiva, hållbara hälsosamma och klimatanpassade. I hennes forskargrupp pågår även projekt om anpassning till säsongsklimat, kulturhistorisk bebyggelse och hållbara transporter.

Hon är biträdande vetenskaplig ledare i LTUs forsknings- och innovationsområde "Attraktivt samhällsbyggande" samt ledamot av ledningsgruppen för Hjalmar Lundbohms Research Centre. Hon var president i European Association of European Schools of Planning (AESOP) 2010-2012 och är svensk representant i ledningsgruppen för det nordiska nätverket för planeringsforskning PLANNORD.

- Det känns mycket hedrande att ha blivit invald i IVA. Jag ser fram emot ett vidgat nätverk inom samhällsbyggandets olika sektorer, säger Kristina Nilsson.

Förutom Kristina Nilsson och Peter Collin representeras LTU i IVA:s avdelning för Samhällsbyggnad även av professor Lennart Elfgren.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, grundades 24 oktober 1919. Den är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. Orsaken till det relativt sena grundandet är att ingenjörsyrket inte började få ett allmänt erkännande förrän i slutet av 1800-talet. Det fanns då ett behov att visa betydelsen av teknisk forskning gentemot den etablerade akademiska forskningen.

Kristina Nilsson

Nilsson, Kristina - Professor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491678