Linda Sandström tar emot priset av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Fotograf: Clas Göran Carlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Pris från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Publicerad: 31 maj 2013

Det är Linda Sandström, teknisk doktor på Avdelningen industriell miljö- och processteknik, vid Luleå tekniska universitet, som fått priset.

Linda Sandström fick ta emot 85 000 kr ur fonden Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, vars syfte är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.

- Fantastiskt roligt, säger Linda, som är mammaledig för tillfället men som tog sig tid att resa till Stockholm för att medverkade vid den högtidliga prisceremonin.

Stipendiet skall användas för Linda Sandströms kompetensutveckling genom en initial postdoc-vistelse hos någon av de mest framstående grupperna inom membranforskning.

Ur nomineringen:

Att minska miljöbelastningen och energianvändningen är globala utmaningar mänskligheten står inför. Linda Sandströms forskning är ett bidrag för att minska både energianvändningen och miljöbelastningen och handlar om hur produktionen av biobränslen kan effektiviseras genom användandet av zeolitmembran för gasrening. En stor del av kostnaden och energianvändningen vid tillverkning av biobränslen utgörs av själva gasreningen, t.ex. separationen av koldioxid från syntesgas.

Genom hennes hårda och målmedvetna arbete har forskningen i gruppen tagit steget från försök vid låga tryck och rena gaser, till industriella förhållanden och gasbland­ningar. Hon har konstruerat en ny testutrustning som för första gången medgav test av membranen vid höga tryck för separation av koldioxid från syntesgas genererad av Chemrecs förgasare i Piteå. Hon genomförde detta arbete mycket framgångsrikt, vilket krävde ett stort mått av både nytänkande och kreativitet.

Resultaten som publicerades i tidskriften Journal of Membrane Science 2011 har rönt stor internationell uppmärksamhet eftersom flödet av koldioxid genom membranet är enormt högt och med god marginal världsrekord för zeolitmembran. Samtidigt visar membranet en selektivitet som är något högre än de högsta rapporterade selektiviteterna för liknande membran, vilket inger förhoppningar om att dessa resultat kan vara det genombrott som behövs för att zeolitmembranen skall kunna bli kommersiellt användbara för gasseparationer. Linda Sandström arbetar därför just nu med stor iver att skala upp membranen vilket förhoppningsvis kommer att leda till kommersialisering av membranen inom en inte alltför avlägsen framtid.Linda Sandström bidrar också till att öka intresset för produktion av biobränslen hos studenterna i grundutbildningen genom forskningsnära projektarbeten och föreläsningar.

Hon är en mycket uppskattad lärare bland studenterna och en mycket god pedagog. Hon är en lysande forskarbegåvning, en duktig pedagog och en mycket uppskattad medarbetare vid institutionen.

Kontakt

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Taggar