Hoppa till innehållet
Från vänster till höger: Hans-Åke Häggblad, Pär Jonsén, Bertil Pålsson och Jan Stener. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Utmärkelse för kvarnsimulering

Publicerad: 1 december 2014

Sedan 2009 driver forskningsämnena Hållfasthetslära och Mineralteknik vid Luleå tekniska universitet ett forskningsområde rörande hur kvarnar egentligen fungerar. Man kan egentligen tycka att det borde man veta vid det här laget eftersom roterande trumkvarnar har använts sedan medeltiden.

En kvarn är egentligen bara en stor trumma som fylls med malkulor och malm. När den roterar slår så småningom kulorna sönder malmen till ett finare pulver med värdefulla mineral, som sedan kan utvinnas i efterföljande separationssteg. Problemet är att det är mycket litet av den energi som går åt att rotera kvarnen som verkligen ger nyttig nedmalning av malmen.

Forskarna har nu lyckats ta fram modeller, som beskriver hur malkroppar, malm och vätska rör sig i kvarnar och var högenergizonerna finns. Detta är viktigt eftersom det är i zonerna med hög energi, som det mest effektiva malningsarbetet görs. De kan också förutsäga de mekaniska stötvågor som generas i systemet från kvarnens infodring och slitaget på infodringen. Det kan göra det möjligt att bättre anpassa uppbyggnaden av infodringen till det önskade malningsarbetet.

Mineral-Processing-Lulea-University-of-Technology1.jpg
Exempel på mätning och simulering

–  Det här har ingen annan i världen klarat av hittills och det väckte stort intresse när vi presenterade utvecklingen vid International Mineral Processing Congress i Santiago de Chile tidigare i höst, säger Bertil Pålsson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Ytterligare ett erkännande är att forskarna Pär Jonsén , Jan Stener, Bertil Pålsson och Hans-Åke Häggblad nu belönas med en prestigefull utmärkelse för publikationen Validation of tumbling mill charge induced torque as predicted by simulations. De får The Arthur F. Taggart Best Paper Award för 2014. Utmärkelsen delas ut av amerikanska Society for Mining, Metallurgy and Exploration och går till den artikel som under föregående år har mest bidragit till att föra utvecklingen inom mineralteknik framåt och som har publicerats i någon av dess tidskrifter, konferenstryck eller andra sammanställningar.

Priset kommer att delas ut 18 februari 2015 vid SME Annual Conference and Exhibit i Denver, Colorado.

–  Det här är stort! Vi kommer självklart att närvara vid prisceremonin i Denver, avslutar Bertil Pålsson.

Forskningen har finansierats av Vinnova, LKAB och Boliden Mineral.

IMPC 2014

Society for Mining, Metallurgy & Exploration

Kontakt

Bertil Pålsson

Pålsson, Bertil - Universitetslektor

Organisation: Mineralteknik, Mineralteknik och metallurgi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491314