Hoppa till innehållet
Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2017 - Tobias Kampmann
Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling 2017 - Tobias Kampmann Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vattenfalls pris för bästa doktorsavhandling

Publicerad: 15 november 2017

Tobias Kampmann, malmgeologi, vann 2017 års pris för bästa doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet. I avhandlingen "Age, origin and tectonothermal modification of the Falun pyritic Zn-Pb-Cu-(Au-Ag) sulphide deposit, Bergslagen, Sweden” fastställs ålder och ursprung för malmerna i Falu gruva.

– Jag blev mycket överraskad när Vattenfalls VD ringde och meddelade mig att jag skulle få detta pris. Jag känner mig otroligt hedrad att mitt doktorsarbete honoreras på detta sätt, säger en glad Tobias Kampmann som nu får en prissumma på 75 000 kronor.

Foto: Lulefotograferna
Foto: Lulefotograferna


 

Juryns motivering

Tobias Kampmann har kombinerat strukturgeologi och 3D-modellering av berggrunden med moderna geokemiska och mineralkemiska analysmetoder för att förbättra vår geologiska förståelse av sulfidmalmen i Falun, en av Sveriges genom tiderna mest betydelsefulla gruva. Resultaten ökar vår förståelse för den i regel komplexa geologi som omgärdar malmerna i Bergslagen, och gynnar således direkt all framtida prospektering i denna klassiska malmprovins. Studien visar också att potentialen att upptäcka nya malmförekomster är god i Bergslagen.

I sin avhandling visar Tobias att malmerna i Falu gruva bildades för ca 1,9 miljarder år sedan genom anrikning av metaller i havsbotten under ett uråldrigt hav. Förutom att definiera malmernas ålder med hjälp av U-Pb geokronologi så har även deras geometriska form på djupet, och deras uppkomst modellerats i 3D.

Trots komplexiteten i materialet har Tobias på ett kreativt och självständigt sätt provtagit och analyserat malmen och dess sidoberg och påvisat samband mellan metaller, mineral, bergarter och malmtyper. Arbetet är välstrukturerat och omfattande, med analytiskt arbete kombinerat med fältarbete på ett sätt som inger stort förtroende och visar på en genuin malmgeologisk förståelse. Arbetet är välskrivet och har presenterats på LTU, på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), samt på CODES (Centre of Arc Deposit Studies, University of Tasmania, Australien) på ett föredömligt sätt.

Fyra vetenskapliga artiklar inskickade till fyra högt rankade internationella tidskrifter inom Malmgeologi (Mineralium Deposita, Ore Geology Reviews, Economic Geology, Precambrian Research) är resultatet av hans forskning, varav tre redan publicerats och den fjärde är under granskning.

Ämnet är av stor relevans för såväl gruv- och prospekteringsföretag som för forskarsamhället, då liknande processer som dem som en gång skapade malmerna i Falun pågår just nu i exempelvis Japanska havet. Metodiken i arbetet utgör ett viktigt underlag för hur man kan kartlägga berggrunden mot djupet och därmed bedöma malmpotentialen i ett område.

Tobias Kampmann har varit forskarstuderande på ämnet Malmgeologi vid Avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik och har handletts av Prof. Pär Weihed (LTU), Prof. Michael Stephens (SGU) och Dr. Nils Jansson (LTU).

Tobias Kampmann

Tobias Kampmann, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-492891
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Taggar