RTC - Rock Tech Centre

Publicerad: 14 juni 2016

Bakom en diskret lite skylt på Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet döljer sig aktiebolaget RTC - Rock Tech Centre. Bolaget är icke-kommersiellt och den enda anställde är Johan Hedlin.

–  Rock Tech Centre har funnits sedan 2005. Vi ägs av stiftelsen Bergforsk där Luleå tekniska universitet ingår tillsammans med Atlas Copco, NCC, ABB, Boliden Mineral, Lundin Mining, LKAB och Zinkgruvan, säger Johan Hedlin.

Källa: LTU
Foto: Richard Renberg

I bolagets uppdrag ingår att driva forskningsprojekt samt att utveckla den svenska gruvbranschens internationella nätverk.

Källa: LTU
Foto: Richard Renberg

RTC's kärnverksamhet är att initiera samverkan och hantera gruvrelaterade samarbetsprojekt inom olika projektkonsortier. RTC initierar samarbetsprojekt på begäran av ägare, partners och andra samt arbetar med finansiering.

Hedlin, Johan -

Organisation: Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F251 - Luleå»

Taggar