Hoppa till innehållet

VR-studio installeras på Luleå tekniska universitet

Publicerad: 25 januari 2017

VR – Virtual reality – är en datateknik som simulerar miljöer och användarens fysiska närvaro med en hög grad av interaktion. Den VR-studio som nu installeras på Luleå tekniska universitet kommer i ett första skede främst att användas av forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi, samt gruv- och berganläggningsteknik.

Biträdande universitetslektor Gustav Jansson är en av de ansvariga för inköp och planering av detta studiobygge.

Hur skall denna VR-studio användas?

–  VR-studion kommer ge forskare och studenter möjligheten att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna, virtuella miljöer som i dagsläget är svåra att simulera eller på säkert sätt nå i verkligheten. Inom exempelvis malmgeologi görs i dag 4D-simuleringar på berggrunden över stora som små tidsspann. Analys och visualisering med interaktiva funktioner och 3D-teknik möjliggör för grupper att planera och styra olika händelseförlopp inom gruvbrytning, stadsutveckling eller byggnation. Utvecklingen med virtuella interaktiva funktioner inom spelteknik medför att simulering och analys kan flyttas från den enskilde till ett flertal aktörer som tillsammans styr händelserna.

Hur skapar man en virtuell värld?

–  Virtuella världar kan skapas på olika sätt. Fördelen med VR-studion är att den är öppen för olika VR-plattformar. 3D-modeller med tillhörande information (ex. material, data, tid, ägare) kan importeras till spelmiljöerna och där knytas med egenskaper. Egenskaper för modeller kan vara: att de kolliderar, har en massa, äger en process att följa eller att de har beter sig på olika sätt mot olika händelser. De olika aktörerna kan programmeras att ha egenskaper för att analysera miljöerna (flyga, gå, köra, starta/stoppa, etc.). Omgivande miljöer programmeras att ge förutsättningar att likna verkligheten med väder, ljus, värme, eller andra krafter som påverkar simuleringen.

Vad kostar denna studio och hur är den finansierad?

–  Vi ansökt och tilldelats finansiering från olika industrirelaterade forskningsprojekt kopplat till Vinnova, LTU:s Labbfond och Kempestiftelsen. Vi har även intern finansiering från universitetets starka forsknings- och innovationsområden Attraktivt Samhällsbyggande och Framtidens Gruvor. Utrustning och ombyggnation uppgår till kostnader för cirka 6,5 miljoner kronor. Utveckling av VR-miljöer pågår kontinuerligt i forskningsprojekt och i olika kurser, avslutar Gustav Jansson.

Nedan en demofilm från Virtalis Media med mjukvaran GeoVisionary V2.

Taggar