Hoppa till innehållet
Aiktik. Pressfoto: Boliden

Gruvboom ger jobb och tillväxt

Publicerad: 2 januari 2015

På uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten har en grupp forskare vid Luleå tekniska universitet undersökt effekterna av det uppsving gruvnäringen har. Rapporten visar att fördjupad kunskap om hur gruvdrift och gruvetableringar påverkar den regionala ekonomin, främst i form av ökade inkomster samt arbetstillfällen, behövs.

–  Det mesta talar för att gruvverksamhet kommer att ha stor betydelse även i framtiden för Sverige och särskilt de norra delarna av landet, avslutar Björn Öhlander.

I forskningsrapporten slår man fast att med en väl skött hantering av miljöpåverkan och samhällsansvar kan en expanderande gruvnäring bli en ännu starkare motor för innovation och positiv samhällsutveckling än den är idag och bidra till långsiktig och hållbar tillväxt.

En annan slutsats är att nedlagda gruvområden inte måste ses som förstörd natur. Betydande mervärden som gruvturism skulle kunna skapas om vilja, kreativitet och beslutsamhet finns. Detta är ett givet utvecklingsområde där småföretag och entreprenörer kan göra stor insats om de politiska och myndighetsmässiga förutsättningarna finns.

Trots den senaste tidens motgångar för bland annat Northland Resources i Pajala kommun pågår ändå en expansion av gruvnäringen i Sverige. I Laver utanför Älvsbyn planerar Boliden en ett enormt dagbrott för brytning av koppar. LKAB planerar för flera nya gruvor i Malmfälten. Gruvindustrins betydelse för samhällsutveckling och infrastruktur i Sverige och inte minst i Norrbottens län går knappast att överskatta.

– Okunnigheten hos både allmänhet och beslutsfattare om näringens betydelse är en fara för en positiv utveckling, säger Björn Öhlander, professor och ämnesföreträdare inom Tillämpad geologi vid Luleå tekniska universitet.

Björn Öhlander

Öhlander, Björn - Professor

Organisation: Tillämpad geokemi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Rum: F861 - Luleå»


Projektet är ett samarbete mellan forskningsämnena malmgeologi, tillämpad geologi samt nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Läs mer via länk nedan:

I andra media: