Jasmina Toromanovic
Jasmina Toromanovic

Jasmina Toromanovic

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Geoteknik
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
jasmina.toromanovic@ltu.se
0920-492321
F1061 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

En icke-destruktiv metod för bestämning av värden på materialparametrar i fyllningsdammar (2019)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Knutsson. S, Laue. J
Paper presented at : Grundläggningsdagen 2019
Artikel i tidskrift

Utvärdering av dammars tillstånd (2018)

Toromanovic. J, Knutsson. S, Mattsson. H, Laue. J
SwedCOLD Nyhetsbrev, nr. 2, s. 14-15
Konferensbidrag

Assessment of Arching and Cracking Potential by Numerical Modelling (2017)

A Case Study of the Mornos Dam
Toromanovic. J, Laue. J, Knutsson. S
Paper presented at : 14th International Benchmark Workshop on Numerical Analysis of Dams, Stockholm, Sweden, September 6-8 2017
Konferensbidrag

Effects of Measurement Error on the Genetic Algorithm in Soil Parameter Identification for an Earth- and Rockfill Dam (2017)

Toromanovic. J, Mattsson. H, Laue. J
Ingår i: ICSMGE 2017, 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, s. 2443-2446, 19th ICSMGE Secretariat, 2017