Hoppa till innehållet

Utlandsstudier - Samhällsbyggnad och naturresurser

Det finns speciella möjligheter för dig som pluggar på våra program att göra delar av dina studier utomlands.

Anna Virolainen - Master Programme in Exploration and Environmental Geosciences
Internationellt samarbete med Polytechnique Montréal

I ett internationellt samarbete mellan avdelningen för geovetenskap och miljöteknik vid Luleå tekniska universitet och Polytechnique Montreal Reaserch Institute for Mines and Environments utförs studier på innovativa täckmaterial för gruvavfall.

Sofia Holmgren, Arktektur vid Luleå tekniska universitet
"Jag gjorde en utbytestermin i Milano"

Namn: Sofia Holmgren Ålder: 24 år Bor: Luleå Hemort: Örnsköldsvik Utbildning: Civilingenjör Arkitektur, Stadsbyggnad

Lisa de Vahl - Exjobb i Chile Foto: Lisa de Vahl
Exjobb i Chile

Lisa de Vahl gjorde sitt examensarbete i en guld- och silvergruva i Patagonien i södra Chile ca 1500 km söder om Santiago. Gruvan ligger på östra sidan om Anderna och närmsta samhälle är Chile Chico där hon och de flesta från gruvan bor. Från Chile Chico är det bara några kilometer till den argentinska gränsen och staden Los Antigous.

Foto: Helena Sjöberg
MFS-stipendium blev exjobb i Indien

Helena Sjöberg har studerat till civilingenjör i arkitektur vid Luleå tekniska universitet. Hon valde att förlägga sitt examensarbete till Indien för att undersöka vilka könsroller som existerar inom den indiska kulturen och hur dessa påverkar kvinnors deltagande i lokala planeringsprocesser. Under sitt arbete upptäckte hon att det fortfarande finns en tydlig uppdelning mellan vilka ansvarsområden som tillhör män respektive kvinnor, och att detta kan utgöra ett hinder för kvinnors deltagande i utvecklingsarbetet av byarna.