Hoppa till innehållet

Laboratorier och utrustning

På Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser finns flera lab med avancerad utrusting:

 • Arkitekturlab
 • CBM Lab - Ett järnvägslabb med minitåg och räls för tillståndsbaserat underhåll
 • Datasalar och studios för studenter
 • Ekofritt rum - lab för mätning och lyssningstest där man inte har någon akustisk påverkan av rummet
 • eMaintenance Lab
 • Ljudkvalitetstudio - studio för att skapa och utvärdera t.ex. produkters ljud
 • Stegljudslab - byggakustiska mätningar av bjälklag
 • Halvekofritt fordonslab - halvekofritt lab där fordons ljud- och vibrationsegenskaper kan utvärderas
 • Utrustning i lab- och bänkskala för studier av hydro- och pyrometallurgiska reaktionsförlopp, kinetik och jämviktsförhållanden.
 • Högupplösande svepelektronmikroskopi för analys av nanopartiklar och porösa strukturer, som exv zeolitmembran.
 • Utrustning för analys av gränsytor mellan faser på molekylärnivå, som exv. ytor mellan mineralpartiklar och vatten, tribologiska ytor och träytor.
 • Bioprocesslab - bioreaktorer för mikrobiell produktion av kemikalier, material och bränsle, samt analys- och separationsutrustning
 • Utrustning för partikelanalys: kemisk sammansättning, mätning av partikelstorleksfördelning, partikeldensitet, specifik yta (BET), kontaktvinkel, ytspänning, zeta-potential
 • Utrustning inom partikelteknologi och fysikaliska separationsmetoder: sönderdelning, partikelstorleks-, densitetsseparation, separation i elektriska och magnetiska fält, flotation
 • MCE Lab – mekanisk provning av stål, trä och betong; bergmekanisk provning; geoteknisk provning; mätning i fält; analyser och utredningar
 • Miljölaboratoriet vars forskning i stor utsträckning sker genom försök i lab och fält

Drönare för geologi

Miljöövervakning, upptäcka sprickor i dagbrott – och bidra till att lösa mysteriet med hur malmkroppar bildas.

Foto: Melina Granberg

Geoteknisk provning

Soil-Mechanics-Lulea-University-of-Technology-10.jpg

Spårväxel järnväg

Foto: Richard Renberg

Thysell laboratoriet - Betongteknisk provning

Betongteknisk provning Foto: Richard Renberg

Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson