Laboratorier och utrustning

Inom SBN finns flera lab med avancerad utrusting:

 • Arkitekturlab
 • CBM Lab - Ett järnvägslabb med minitåg och räls för tillståndsbaserat underhåll
 • Datasalar och studios för studenter
 • Ekofritt rum - lab för mätning och lyssningstest där man inte har någon akustisk påverkan av rummet
 • eMaintenance Lab
 • Ljudkvalitetstudio - studio för att skapa och utvärdera t.ex. produkters ljud
 • Stegljudslab - byggakustiska mätningar av bjälklag
 • Halvekofritt fordonslab - halvekofritt lab där fordons ljud- och vibrationsegenskaper kan utvärderas
 • Utrustning i lab- och bänkskala för studier av hydro- och pyrometallurgiska reaktionsförlopp, kinetik och jämviktsförhållanden.
 • Högupplösande svepelektronmikroskopi för analys av nanopartiklar och porösa strukturer, som exv zeolitmembran.
 • Utrustning för analys av gränsytor mellan faser på molekylärnivå, som exv. ytor mellan mineralpartiklar och vatten, tribologiska ytor och träytor.
 • Bioprocesslab - bioreaktorer för mikrobiell produktion av kemikalier, material och bränsle, samt analys- och separationsutrustning
 • Utrustning för partikelanalys: kemisk sammansättning, mätning av partikelstorleksfördelning, partikeldensitet, specifik yta (BET), kontaktvinkel, ytspänning, zeta-potential
 • Utrustning inom partikelteknologi och fysikaliska separationsmetoder: sönderdelning, partikelstorleks-, densitetsseparation, separation i elektriska och magnetiska fält, flotation
 • MCE Lab – mekanisk provning av stål, trä och betong; bergmekanisk provning; geoteknisk provning; mätning i fält; analyser och utredningar
 • Miljölaboratoriet vars forskning i stor utsträckning sker genom försök i lab och fält


 

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 14 mars 2014

Uppdaterad: 23 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017