Hoppa till innehållet

Laboratorier och utrustning

På Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser finns flera lab med avancerad utrusting:

 • Arkitekturlab
 • CBM Lab - Ett järnvägslabb med minitåg och räls för tillståndsbaserat underhåll
 • Datasalar och studios för studenter
 • Ekofritt rum - lab för mätning och lyssningstest där man inte har någon akustisk påverkan av rummet
 • eMaintenance Lab
 • Ljudkvalitetstudio - studio för att skapa och utvärdera t.ex. produkters ljud
 • Stegljudslab - byggakustiska mätningar av bjälklag
 • Halvekofritt fordonslab - halvekofritt lab där fordons ljud- och vibrationsegenskaper kan utvärderas
 • Utrustning i lab- och bänkskala för studier av hydro- och pyrometallurgiska reaktionsförlopp, kinetik och jämviktsförhållanden.
 • Högupplösande svepelektronmikroskopi för analys av nanopartiklar och porösa strukturer, som exv zeolitmembran.
 • Utrustning för analys av gränsytor mellan faser på molekylärnivå, som exv. ytor mellan mineralpartiklar och vatten, tribologiska ytor och träytor.
 • Bioprocesslab - bioreaktorer för mikrobiell produktion av kemikalier, material och bränsle, samt analys- och separationsutrustning
 • Utrustning för partikelanalys: kemisk sammansättning, mätning av partikelstorleksfördelning, partikeldensitet, specifik yta (BET), kontaktvinkel, ytspänning, zeta-potential
 • Utrustning inom partikelteknologi och fysikaliska separationsmetoder: sönderdelning, partikelstorleks-, densitetsseparation, separation i elektriska och magnetiska fält, flotation
 • MCE Lab – mekanisk provning av stål, trä och betong; bergmekanisk provning; geoteknisk provning; mätning i fält; analyser och utredningar
 • Miljölaboratoriet vars forskning i stor utsträckning sker genom försök i lab och fält
Foto: Richard Renberg
Arkitektur Lab

I vårt Arkitektur Lab ritas och byggs modeller av olika slag.

Swebrec
Bergmekanisk provning

Skjuvrigg, Triaxkärl och utrustning för utdragsprovning av bergbult.

Foto: Richard Renberg
Brandteknisk provning

Unik brandugn på LTU

Lok_CBMLab.jpg
CBM Lab

Condition Based Maintenance

Foto: Melina Granberg
Drönare för geologi

Miljöövervakning, upptäcka sprickor i dagbrott – och bidra till att lösa mysteriet med hur malmkroppar bildas.

Johanne Mouzon
Elektronmikroskopi

Svepelektronmikroskopi (SEM) är en teknik där en elektronstråle i vakuummiljö fokuseras på en fast provyta.

montervagg6_low.jpg
eMaintenance LAB

Labbet är en central del vid forskning och utbildning inom underhåll på Luleå tekniska universitet.

Chemical-Technology-Lulea-tekniska-universitet.jpg
Kemiteknik Lab

Bioteknik och kemi.

LTU Pressbild - Svepelektronmikroskop lab -
Svepelektron-mikroskopi (SEM)

Elektronmikroskopet är ett högupplösande (ca 0,8 nm) Zeiss Merlin FEG-SEM

Complab LTU
MCE-laboratoriet

Luleå tekniska universitets största laboratorium med ett brett verksamhetsområde.

Processmetallurgi vid Luleå tekniska universitet
Labb för processmetallurgi

Processmetallurgi, pyrometallurgi ochhydrometallurgisk forskning.

lab-minerals.jpg
Mineraltekniskt lab

Partikelanalyser

Miljölabbet vid Luleå tekniska universitet
Miljölaboratoriet

Miljölaboratoriet är väl utrustat för miljöforskning inom avfallsteknik, VA-teknik samt geokemi .

Foto: Richard Renberg
VA-teknik i laboratorium och fält

VA-teknik bedriver i huvudsak tillämpad forskning som sker i både laboratorium och fält. Miljölaboratoriet med tillhörande försökshall och försöksgård ger möjlighet till analysarbete, samt försök i laboratorie- och pilotskala. VA-teknik har vid behov även möjlighet att nyttja Strömningsläras laboratorium för försök. Miljölaboratoriet och försökshallen nyttjas även vid laborativa moment i de VA-kurser som ges för studenter inom Miljö och Vatten.

Lab vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Sound & Vibration LAB

Avancerad utrustning och dedikerade miljöer för analys av ljud och vibrationer.

Virtual Reality Lab - Luleå tekniska universitet Foto: Gustav Jansson
Virtual Reality Lab

För forskare och studenter inom bygg, arkitektur, malmgeologi och gruv- och berganläggningsteknik.

Foto: Richard Renberg
From Hard Rock to Heavy Metal

Hela forskningskedjan från berg till metall

Laboratorier för QanTmin vid LTU installerade Foto: Magnus Stenberg, Luleåfotograferna
QanTmin Laboratories

Laboratories for quantititative target mineralogy (QanTmin) are now installed in F-building and also open for users after registration.