Hoppa till innehållet

Mining and Civil Engineering Lab – Provningar och mätningar

Testrigg

Mining and Civil Engineering Lab är Luleå tekniska universitets största laboratorium med ett brett verksamhetsområde. Vi sysslar bland annat med:

  • Mekanisk provning av stål, trä och betong.
  • Bergmekanisk provning
  • Geoteknisk provning
  • Mätning i fält
  • Analyser och utredningar

Cirka hälften av verksamheten är direkt knuten mot avdelningar och institutioner inom universitetet. Bland annat laboratorieprovningar som hör till kurser i grundutbildningen och provningar och mätningar i samband med forskning. Den andra halvan av vår verksamhet är direkt eller indirekt på uppdrag av externa företag och uppdragsgivare.

Vårt laboratorium har tillgång till ett stort antal belastningsutrustningar, styrenheter och mätinsamlingsenheter. Utrustningen är generellt mycket flexibel vilket medför att vi klarar att prova och mäta även på mycket komplicerade komponenter och udda material.
 

MCE-laboratoriet

Luleå tekniska universitet
Postadress: 97187 Luleå
Besöksadress: F-Huset, Universitetsområdet, Porsön, Luleå
0920-49 13 45, 070-689 55 57
Fax 0920-49 19 13

Labbkoordinator MCE Labb

Petersson, Mats - Forskningsingenjör

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492232
Lennart Elfgren Foto: Richard Renberg
50-årsfirande med byggkonstruktion

För att fira 50 år för forskning inom konstruktionsteknik / byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet hölls ett event med representanter från byggindustrin samt tidigare doktorander med föredrag, visning av labbet samt en gemensam middag.

Lastbilskonvojer kör över gamla bron i Kalix Foto: Sofia Stridsman
Uttjänt bro i forskningens tjänst

Den gamla Kalixbron från 1957 får ett andra liv som forskningsobjekt vid Luleå tekniska universitet, både före och efter rivning/nedmontering. Byggandet av den nya bron påbörjades 2019 och den öppnades för trafik vid årsskiftet 2021-22.

Forskning vid Kalix bro | Luleå tekniska universitet
I media: I Kalix testas hållbarheten med tung trafik – kan rädda landets åldrande broar

Före jul invigdes den nya E4-bron i Kalix. Nu passar forskarna på att använda den gamla bron till undersökningar.