Hoppa till innehållet

Thysell-laboratoriet för betongteknisk provning

  • Press för tryck och spräckprovning av betong.
  • Utrustning för att bestämma egenskaper hos färsk betong.
  • Utrustning för att bestämma krymp och krypegenskaper hos betong.
  • Utrustning för att bestämma värmeutvecklingen hos hårdnande betong.