Hoppa till innehållet

Thysell-laboratoriet för betongteknisk provning

  • Press för tryck och spräckprovning av betong.
  • Utrustning för att bestämma egenskaper hos färsk betong.
  • Utrustning för att bestämma krymp och krypegenskaper hos betong.
  • Utrustning för att bestämma värmeutvecklingen hos hårdnande betong.  
Doktorand Magdalena Rajczakowska
Självläkande betong

När man bygger med betong är sprickbildning ett vanligt och allvarligt problem.

Geopolymerbetong vid Luleå tekniska universitet Foto: Richard Renberg
Betong med industriavfall

Abeer Humad, industridoktorand inom Konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet, arbetar med att ta fram en ny typ av cementbindemedel till betong som ersättning till cement baserad på industriavfall. Slagg från masugnar i stålindustrin och flygaska från byggindustrin är båda restavfall som istället för att deponeras kan ingå i denna nya typ av bindemedel.

Textilbeton1.jpeg
I media: Bygg miljösmart med betong

Fasadelement i textilarmerad betong är tunnare och lättare än de i vanlig stålarmerad betong och är därmed bättre ur miljösynpunkt. Nu är tekniken mogen att komma ut på den svenska marknaden, säger Björn Täljsten, professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet.