I media: Bygg miljösmart med betong

Publicerad: 6 januari 2016

Fasadelement i textilarmerad betong är tunnare och lättare än de i vanlig stålarmerad betong och är därmed bättre ur miljösynpunkt. Nu är tekniken mogen att komma ut på den svenska marknaden, säger Björn Täljsten, professor i konstruktionsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Björn Täljsten

Täljsten, Björn - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493066
Rum: F967 - Luleå»