Hoppa till innehållet

Mottagare av universitetets förtjänstmedalj

Publicerad: 5 oktober 2006

Universitetsstyrelsen har beslutat tilldela Sven Thysell och Erik Sundström Luleå tekniska universitets medalj för förtjänstfulla insatser för Luleå tekniska universitet.
Medaljerna kommer att delas ut i samband med den akademiska högtiden som i år hålls den 11 november i Aula Aurora.

Högskolestyrelsen vid dåvarande Högskolan i Luleå inrättade i maj 1994 en medalj för förtjänstfulla insatser för Högskolan i Luleå. Medaljen delades ut för första gången 1994, då till Ceasar Wiberg.
Därefter har medaljen tilldelats förre landshövdingen i Norrbotten Curt Boström och makarna Rut och Sten Brand (1996) och ”mobiltelefonens fader” Östen Mäkitalo (2001).
Senast universitetsstyrelsen beslutade om att tilldela någon medaljen var 2004 då Gusten Granström, före detta kommunchef i Piteå, fick ta emot medaljen.

Vid sitt sammanträde den 4 oktober beslutade universitetsstyrelsen, på förslag från rektor Pia Sandvik Wiklund, att Sven Thysell och Erik Sundström ska tilldelas Luleå tekniska universitets förtjänstmedalj med följande motiveringar:

”Sven Thysell, före detta kapten vid kustartilleriet, tilldelas medaljen för sina insatser som inneburit bildandet av Elsa och Sven Thysells stiftelse med ändamål att stödja konstruktionsteknisk forskning inom väg och vatten vid Luleå tekniska universitet”.

”Erik Sundström, före detta chef för Handelsbankens kapitalplaceringsenhet i Luleå, har under en stor del av sin yrkesverksamma tid varit en viktig tillgång för universitetet. Han har dessutom genom sina insatser i Luleå Orkesterförening aktivt bidragit till att kulturlivet i Luleå och Norrbotten utvecklats positivt. Samarbetet mellan Luleå Orkesterförening och universitetet samt engagemanget för ett konserthus i Luleå är två av många exempel på detta”.

Upplysningar: Universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se