Hoppa till innehållet
Sittande från vänster stipendiat Niklas Bagge, donator Sven Thysell och stipendiaterna Katalin Orosz och Niklas Johansson. Bakom dem Mats Emborg och Erik Sundström från stipendiekommittén, stipendiaterna Anders Hösthagen, Faez Sayahi, Cosmin Popescu och Rasoul Nilforoush samt Jan-Erik Hallkvist och Lennart Elfgren från stipendiekommittén. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sven Thysell, 98 år, delar ut stipendier

Publicerad: 24 september 2014

I anslutning till sin 98-årsdag den 2 september delade Sven Thysell ut stipendier ur Elsa och Sven Thysells stiftelse för konstruktionstekniska studier vid Luleå tekniska universitet. Sju doktorander fick vardera 30 000 kronor.

Niklas Bagge studerar bärigheten hos spännbetongbroar och har som ett led i detta belastat Gruvbron i Kiruna till brott.  Niklas Johansson studerar betongproportionering. Cosmin Popescu studerar förstärkning vid ombyggnad av hus och Faez Sayahi studerar tidig sprickbildning i betong. Tre frånvarande doktorander fick också stipendier:  Martin Persson, som studerar brobaneplattor av betong, Jens Häggström, som studerar bärigheten hos gamla stålbroar och Natalia Sabourova, som studerar dynamisk belastning och nedbrytning av broar.

Dessutom delades 80 000 kr ut för studier av miljövänlig betong som kan läka sig själv om den spricker.

I samband med utdelningen redogjorde fjolårets tre stipendiater för hur de använt pengarna:

Anders Hösthagen har studerat sprickbildning i nygjuten betong med tillämpning på den nya motorvägsbron över Sundsvallsfjärden. Katalin Orosz har studerat förstärkning av befintliga konstruktioner med kolfiber och Rasoul Nilforous har studerat förankringsbultar i betong och har gästforskat i Stuttgart under sex månader.

Förutom stiftaren Sven Thysell består stiftelsens styrelse av Mats Emborg, Erik Sundström, Jan-Erik Hallkvist och Lennart Elfgren.

Lennart Elfgren

Elfgren, Lennart - Professor

Organisation: Byggkonstruktion, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493660