Hoppa till innehållet

Uttjänt bro i forskningens tjänst

Publicerad: 13 januari 2022

Den gamla Kalixbron från 1957 får ett andra liv som forskningsobjekt vid Luleå tekniska universitet, både före och efter rivning/nedmontering. Byggandet av den nya bron påbörjades 2019 och den öppnades för trafik vid årsskiftet 2021-22.

I karavan rör sig de fyra lastbilarna med släp fram och tillbaka över den gamla E4-bron i Kalix. I brons innandöme råder full aktivitet, när forskare och doktorander från Luleå tekniska universitet och samarbetspartners håller koll på sensorer och mätverktyg och samlar in data.

– Vi kommer att undersöka och mäta den gamla brons kapacitet och möjliga brister för att öka får förståelse för vilka risker gamla broar kan utgöra, säger Gabriel Sas, professor och ämnesföreträdare i byggkonstruktion vid universitet.

Med avancerad utrustning och mängder av sensorer kommer mätdata att samlas in samtidigt som tung trafik som körs under kontrollerade former i bägge färdriktningar för att sedan analyseras. Resultataten kommer att redovisas i ett antal vetenskapliga publikationer under de kommande åren.

– Efter nedmontering och rivning kommer en del av bron att tas till vårt MCE-laboratorium i Luleå där fler tester som till exempel brottsbelastning kommer att utföras. Vi har över 30 000 broar i Sverige så kunskap om deras livslängd och lastkapacitet är avgörande för både miljöomställning och ekonomi, säger Gabriel Sas.

Forskargruppen i byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet har lång erfarenhet av forskning på broar och deras vetenskapliga publikationer röner ofta ett stort internationellt intresse då osäkerheten rörande äldre broars kapacitet och säkerhet är globalt.

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Gabriel Sas konstaterar att det även finns stora vinster med att snabba på processen att undersöka en bros skick. I stället för att stänga av och leda om trafik i dagar eller veckor, hoppas forskarna att det inom en snar framtid ska gå att skanna en bro med ultraljud, radar och röntgen och inspektera svåråtkomliga delar med drönare på bara några timmar.

– Nästa steg i vår forskning är att implementera metoden på andra broar. Olika typer av broar beter sig på olika sätt, säger Gabriel Sas.

Forskare vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med teknologibolaget TimeZYX också skapat en detaljerad digital modell av den gamla Kalixbron. Digitala kopior kan i framtiden vara ett verktyg som gör det möjligt att inspektera broar på distans, menar Gabriel Sas.

I Sverige finns en mängd olika typer av broar; plattramsbro är den vanligaste medan hängbroar är ganska ovanliga. Öresundsbron är en snedkabelbro, en variant av hängbro. Gamla Kalixbron är en lådbalkbro. Trafikverket förvaltar cirka 21 000 broar varav 17 000 är vägbroar och 4 000 järnvägsbroar.

Taggar