Hoppa till innehållet
Snöbollstest

Klimat och isprovning

8 stycken klimat och frysrum. Möjlighet finns att koppla in hydraulisk belastningsutrustning i flera av dessa rum.

I laboratoriet utförs en undersökningar av mekaniska egenskaper hos snö och is. De traditionella experimentella testerna på markmekanik används på snö, men temperaturen måste hållas låg så att snön inte smälter. Islabbet är en del av det geotekniska laboratoriet för snöforskning. Kontakta:

Nina Lintzen

Lintzen, Nina - Biträdande universitetslektor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491747